Close

Stellenangebote

Postdoc

Høgskulen på Vestlandet

Søknadsfrist: 09.08.2020

Kontakt: Professor Nina Goga, e-post: ngo@hvl.no

 

Det er ledig en to-årig midlertid stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet Planter i barne- og ungdomslitteraturen. Fakultetet har 5 forskningsprogram, med tilhørende forskergrupper der kandidaten vil bli tilknyttet forskergruppen Natur i barns litteratur og kultur/Nature in Children’s Literature and Culture (NNaChiLitCul)

 

Forskergruppen kandidaten skal tilhøre har sitt hovedfokus innenfor et økokritisk forskningsfelt og retter seg spesielt mot grunnskolelærerutdanningene. NaChiLitCul har vært en aktiv forskergruppe siden 2013. Forskergruppen består av forskere fra flere fagmiljø ved FLKI/HVL og av forskere i flere europeiske land. Gruppen har blant annet utgitt den internasjonale vitenskapelige antologien Ecocritical Perspectives on Children’s Texts and Cultures: Nordic Dialogues (2018). I denne presenteres også Nature in Culture-matrisen, et analyseverktøy utviklet av gruppen for å diskutere forestillinger om natur i barn og unges litteratur og kultur og i ulike didaktiske praksiser. I tillegg har gruppen arrangert en nordisk forskningsworkshop med påfølgende temanummer i Barnelitterært forskningstidsskrift og utviklet det internasjonale, heldigitale phd-emnet Økokritikk og didaktiske praksiser/Ecocriticism and didactic practices (første kull våren 2020). Forskergruppen legger vekt på å inkludere ph.d,- og masterstudenter i sine arbeidsseminar og tilbyr et faglig forum der studenter kan presentere og få diskutert sine prosjekter.

 

Kvalifikasjoner:

 

Søkeren skal legge fram forslag til prosjektskisse for kvalifiseringsarbeidet basert på hovedprosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre delprosjektet i løpet av tilsettingsperioden og at skriftlige vitenskapelige arbeider er innsendt for vurdering i tidsskrifter innen to år. Prosjektskissen skal være på inntil 5 sider inkludert referanser, fremdrifts og publiseringsplan (Skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1). Den kan skrives på skandinaviske og engelske språk.

 

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og gjennomførbarheten av forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Søknadsbrevet bør inneholde motivasjon for stillingen og en begrunnelse for hvorfor kandidaten er egnet for stillingen.

 

Søkere må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarende innenfor nordisk litteratur/scandinavian studies, eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering og dato for disputas må foreligge innen søknadsfristen er ute. Avhandlingen må fortrinnsvis ikke være eldre enn 5 år.

 

Erfaring med artikkelskriving

 

Arbeidsspråk er fortrinnsvis norsk og engelsk. Søkere må beherske enten norsk, svensk eller dansk flytende, både muntlig og skriftlig.

 

Publiseringsspråk er engelsk så det kreves gode skriftlige ferdigheter i engelsk.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Erfaring fra utdanningsforskning

God forskningsmetodisk kompetanse

God kjennskap til det barne- og ungdomslitterære feltet

 

Personlige egenskaper:

Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner.

Personlige og mellommenneskelige egenskaper blir vektlagt.

Faglig ambisiøs med stort potensiale.

Flere informasjoner kan du finne her.

 

Praedoc

University of Copenhagen

Closing date for applications: 08/01/2020

Start of occupation: 1 November 2020 or as soon as possible thereafter

Contact: Jens Bjerring-Hansen, jbh @ hum.ku.dk

 

In the latter part of the 19th century, Scandinavian societies underwent profound structural changes, encompassing numerous, interlocking areas: demography, infrastructure, politics, morals, culture, etc. Scandinavian literature represented a cultural reflection of these transformations, echoing or engaging with them. The aim is to explore this so-called ‘Modern Breakthrough’ and to foster new understandings of the dynamics of literary and social change. The project will base this co-ordination of the literary and the social on a digital corpus comprising some 900 Danish and Norwegian novels 1870-1900, which includes rich metadata on texts and authors. We will approach the task through the development of computational techniques for literary analysis. To make sense of the statistics, we intend to combine the digital interventions with critical interpretation, based on theoretical and historical expertise. Hopefully, this allows for the capturing of robust literary and sociological trends and patterns and for new insights into the processes of modernization in a formative period in the cultural, social and political history of Scandinavia.

The PhD fellow proposes a sub-project within the overall framework. It is recommended to contact project leader Jens Bjerring-Hansen in regard to the preparation of a specific sub-project.

Read the full announcent here:
https://employment.ku.dk/phd/?show=151989 (English)
https://jobportal.ku.dk/phd/?show=151989 (Danish)

 

Universitetet i Stavanger

Tiltredelse: 01.10.2020

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i Nordisk litteraturvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkstudier.

 

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

 

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

 

Stillingen vil være knyttet til Horisont 2020-prosjektet EnviroCitizen (envirocitizen.eu) og The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsområde ved Universitetet i Stavanger, ledet av professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen.

 

Kvalifikasjonskrav

 

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fagområdet Nordisk litteraturvitenskap/Allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

 

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. 

 

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

 

Flere informasjoner kan du finne her.

Universitetet i Agder

Søknadsfrist: 15.09.2020

Tiltredelse: 1. januar 2021 eller etter avtale med fakultetet

Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en treårig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i nordisk/engelsk litteraturvitenskap. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering litteraturvitenskap.

 

Stillingen er relatert til universitetets satsing på bærekraft. Forskningsprosjektet vil være knyttet til Forskningsgruppe for sanglyrikk, og skal omhandle miljø og klima i nordisk og/eller engelskspråklig sanglyrikk. Prosjektet kan ha både tematiske, estetiske, politiske og/eller historiske perspektiver. Avhandlingen må skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. Søkeren skal utarbeide en prosjektbeskrivelse på maksimum fem sider (eksklusive litteraturliste) som presenterer og drøfter forskningsspørsmål, teoriperspektiver, metoder, materiale og framdriftsplan. Søknaden skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. Stipendiaten forventes å delta aktivt i forskningsgruppen og ha kontakt med forskningsmiljøer i Norge, Sverige og Danmark.

 

Nødvendige kvalifikasjoner

Mastergrad fra et norsk eller akkreditert utenlandsk universitet innen nordisk, engelsk eller allmenn litteraturvitenskap med godt resultat

Ferdigheter i et skandinavisk språk

 

Ønskede kvalifikasjoner

Publikasjoner ut over masteroppgaven

Interesse for eller kompetanse innen musikk 

 

Flere informasjoner kan du finne her.

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald vergibt für das akademische Jahr 2021/ 22 drei bis sechs Alfried Krupp Senior-Fellowships und vier bis acht Alfried Krupp Junior-Fellowships.

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald ist eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung im Zentrum der traditionsreichen Universitäts- und Hansestadt an der Ostsee. Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung hat das Kolleg gemeinsam mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Universität ­Greifswald gegründet, um die Exzellenz der Universität zu stärken.

Um ein Alfried Krupp Senior-Fellowship können sich durch herausragende Leistungen in Forschung und Lehre ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewerben.
Die Alfried Krupp Junior-Fellowships werden an besonders qualifizierte promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler vergeben.

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg eröffnet den Fellows die Möglichkeit, sich unabhängig von Lehrverpflichtungen und Verwaltungsaufgaben auf ein größeres wissenschaftliches Projekt zu konzentrieren. Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg begrüßt es, wenn die Bewerbungen erkennen lassen, welchen Beitrag das Vorhaben zur Stärkung der Exzellenz der Universität Greifswald zu leisten vermag. Es wird die Bereitschaft der Bewerberinnen und Bewerber vorausgesetzt, mit Fachkolleginnen und -kollegen der Universität Greifswald zu kooperieren.

Bewerbungen für das akademische Jahr 2021/ 22 werden an die Wissenschaftliche Leitung des Kollegs Professorin Dr. Ulla Bonas erbeten. Der Bewerbungszeitraum läuft vom 1. Juni bis zum 31. August 2020. 

Bewerbungen können nur elektronisch in einem einzigen PDF-Dokument über das  Bewerbungsformular, das nur während des Bewerbungszeitraums freigeschaltet ist, auf der Webseite des Kollegs zugesandt werden und sollten aus folgenden Unterlagen bestehen:
– Anschreiben
– Lebenslauf
– Preise und Auszeichnungen
– Publikations­liste (ggf. mit einer Kennzeichnung der fünf für das Forschungsvorhaben relevanten Publikationen)
– Abstract des Projektes (max. 1/2 Seite)
– Exposé des geplanten Forschungsvorhabens (max. 5 Seiten)

Fellows werden entweder für ein Semester (1. Okto­ber bis 31. März bzw. 1. April bis 30. September) oder für ein ganzes akademisches Jahr (1. Oktober bis 30. September) berufen. Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten stehen den Fellows im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg mietfrei zur Verfügung. Die Fellowships sind den hohen Erwartungen an die wissenschaftlichen Leistungen der Bewerberinnen und Bewerber entsprechend dotiert.

Denkbar ist auch die gemeinsame Bewerbung mehrerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Greifswald Vorhaben in interdisziplinärer Zusammen­arbeit verwirklichen wollen. Bewerbergruppen werden gebeten, einen gemeinsamen Antrag zu stellen und im Bewerbungsformular nur ein gemeinsames Bewerbungsdokument hochzuladen. Das Bewerbungsdokument sollte alle relevanten Informationen zu den Bewerberinnen und Bewerbern enthalten. Darüber hinaus sollte das Forschungsvorhaben so beschrieben sein, dass der Beitrag jedes Mitglieds der Gruppe erkennbar ist.

Bewerberinnen und Bewerber auf ein Senior-Fellowship werden gebeten, die Kombination eines Forschungssemesters an ihrer Heimatuniversität mit einem sechsmonatigen Fellowship zu einem einjährigen Forschungsaufenthalt im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg zu prüfen. Bewerbungen für die Berufung von Alfried Krupp Senior-Fellows sollen nach Möglichkeit auch Angaben zu einer möglichen Beteiligung der Heimatinstitution an den Kosten des Forschungsaufenthalts am Kolleg enthalten.

Weitere Auskünfte erteilt der Wissenschaftliche Geschäftsführer des Kollegs, Dr. Christian Suhm (christian.suhm@wiko-greifswald.de)­ und die für das Fellowship-Programm zuständige Referentin, Nadine Bauerfeind (fellowsupport@wiko-greifswald.de).

Die Nordischen Filmtage Lübeck sind mit 36.000 Besuchen und rund 300 Vorführungen in sechs Tagen das größte Filmfestival mit nordeuropäischer Ausrichtung außerhalb der nordischen und baltischen Länder. Vom 3. bis 8. November 2020 präsentieren Filmschaffende aus Skandinavien + Island und aus dem Baltikum sowie aus Schleswig-Holstein und Hamburg bei der 62. Ausgabe des Festivals die neuesten Filmproduktionen aus ihren Ländern und treffen sich zum künstlerischen und filmpolitischen Austausch mit Fachgästen und Publikum.

Die Nordischen Filmtage Lübeck in Zeiten von COVID-19 – besondere Herausforderungen in 2020: Die 62. Nordischen Filmtage Lübeck planen momentan optimistisch und engagiert ihre kommende Festivalausgabe „auf Sicht“. Die Festivalleitung wird, entsprechend der bundesweiten und vom Land Schleswig-Holstein beschlossenen Maßnahmen sowie der Vorgaben der Hansestadt Lübeck zu COVID-19, stets zeitnah und aktuell auf neue Rahmenbedingungen reagieren. Das gesamte Festivalteam freut sich unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und bezogen auf alle zukünftigen Entwicklungen auf flexible Kolleg:innen, die sich den besonderen Herausforderungen des Festivalbetriebs in Zeiten von Corona stellen möchten. Die Zusammenarbeit erfolgt in der Vorbereitungszeit als überschaubares Kernteam. Gemeinsam werden im Team kreative Lösungen für reale und digitale Begegnungen erarbeitet. Hierbei wurden bereits und werden bei Erweiterung des Teams durch neue Kolleg:innen ab September 2020 alle notwendigen Maßnahmen und Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit getroffen und auch digitale Arbeitsformen genutzt.

 

Informationen zu Assistenz- und Praktikumsstellen finden Sie hier.

Die Schwedische Handelskammer in Deutschland, seit 1959 lebendiger Treffpunkt der schwedischen Wirtschaft in Deutschland, bietet einen Praktikumsplatz in der Geschäftsstelle in Hamburg.

 

Die Kammer ist eine Non-Profit Organisation und hat sich in den über 60 Jahren ihres Bestehens zur wichtigsten Plattform für schwedische Unternehmen entwickelt, die den deutschen Markt und von hier aus auch den europäischen Binnenmarkt erschließen wollen. Rund 500 Mitglieder, über 100 regionale und nationale Veranstaltungen jährlich sowie ein engagierter Vorstand sorgen dafür, dass die Mitglieder zu jeder Zeit miteinander in Kontakt kommen können. Die Geschäftsstelle mit Sitz in Hamburg koordiniert alle bundesweiten Aktivitäten der Kammer, die mit regionalen, ehrenamtlichen Komitees an fünf weiteren Standorten in Deutschland vertreten ist.

 

Auch 2020 bietet die Schwedische Handelskammer in Deutschland einen Praktikumsplatz in der Geschäftsstelle in Hamburg an. Grundvoraussetzung für ein Praktikum sind gute Deutsch- und Schwedischkenntnisse (Niveau B1 oder höher). Das Praktikum sollte einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten umfassen und wird bevorzugt als Pflichtpraktikum an Studierende vergeben. Das Praktikum kann nicht vergütet werden.

 

Als Praktikant/in assistieren Sie der Geschäftsstelle u.a. in der Vorbereitung von verschiedenen Veranstaltungen auf nationaler und regionaler Ebene in Deutschland, bei der Gestaltung der Zeitschrift der Handelskammer Schweden Aktuell, mit allgemeiner Mitgliederpflege und der Weiterentwicklung des Onlineangebots. Durch diese Tätigkeiten erhalten Sie Einblick in die schwedische Wirtschaft in Deutschland und eine ausgezeichnete Möglichkeit, Ihr eigenes Netzwerk zu erweitern.

 

Sie sind es gewohnt, selbstständig zu arbeiten, besitzen gute kommunikative Fähigkeiten, ergreifen gerne die Initiative und interessieren sich für interkulturelle und wirtschaftsbezogene Fragestellungen? Dann bewerben Sie sich für ein Praktikum bei der Schwedischen Handelskammer in Deutschland – Ihre Unterlagen nehmen wir gerne per E-Mail entgegen: hoffmann@schwedenkammer.de

laufende Stellenangebote

Swenson Center

The deadline for applications is May 1, annually.

The Dagmar and Nils William Olsson Visiting Scholar Award

This award is a reimbursement of travel and living expenses associated with your 1- to 2-week visit to the Swenson Center, up to $2,500. The award is open to anyone doing academic research on any aspect of Swedish-American history. It is not intended to be used for genealogical research. We encourage graduate students and younger scholars to apply. The award should be used within one year of notification. Following your research, you will be expected to write a short article summarizing your project and use of the Swenson Center’s materials for publication in our quarterly journal, digital repository, and/or on our website.

More details here: www.augustana.edu/swenson/academic/visitingscholar

Volkshochschule Heilbronn
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend
Kontaktperson: Ralf Schusser(schusser@vhs-heilbronn.de)

Die Volkshochschule Heilbronn sucht ab sofort Dozentinnen und Dozenten für skandinavische Sprachen als freie Mitarbeiter auf Honorarbasis

Voraussetzungen: ein Hochschulabschluss in Skandinavistik, Unterrichtserfahrung in der Erwachsenenbildung in den Fächern Schwedisch, Dänisch oder Norwegisch, ein sicheres Auftreten, Zuverlässigeit und zeitliche Flexibilität

Nähere Informationen gibt es hier.

Augustana College Illinois
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: 01.05. (Jährlich)

This award is a reimbursement of travel and living expenses associated with your 1- to 2-week visit to the Swenson Center, up to $2,500. The award is open to anyone doing academic research on any aspect of Swedish-American history. It is not intended to be used for genealogical research. We encourage graduate students and younger scholars to apply. The award should be used within one year of notification. Following your research, you will be expected to write a short article summarizing your project and use of the Swenson Center’s materials for publication in our quarterly journal, digital repository, and/or on our website.

Nähere Informationen gibt es hier.

Ordcap Sprachschule – Die Onlineschule für die Sprachen des Nordens
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend
Kontaktperson: Catharina Capteyn (post@ordcap.de)

Die Online-Sprachschule Ordcap sucht laufend Sprachlehrer aller skandinavischen Sprachen, die via Skype unterricht erteilen.

Nähere Informationen gibt es hier.

Kopenhagen
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend

Die Deutsch-Dänische Handelskammer (DDHK) bietet Studenten aus Deutschland die Möglichkeit ein Auslandspraktikum im Zentrum Kopenhagens zu absolvieren.

Nähere Informationen gibt es hier.