Close

Stellenangebote

Postdoc

 

Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist eine internationale Forschungsuniversität mit einem breiten Fächerspektrum. 200 Jahre Geschichte, rund 31.500 Studierende, mehr als 6.000 Beschäftigte und ein
exzellenter Ruf im In- und Ausland: Die Universität Bonn zählt zu den bedeutendsten Universitäten Deutschlands
und wurde als Exzellenzuniversität ausgezeichnet.


Das Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft der Philosophischen Fakultät
sucht ab 01.04.2025, unbefristet und in Vollzeit eine*n

 

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in

 

in der Abteilung für Skandinavische Sprachen und Literaturen.


Das Institut beschäftigt über 70 Mitarbeiter*innen und betreibt Lehre und Forschung auf den Gebieten der Deutschdidaktik, Linguistik, Komparatistik, Mediävistik, der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft sowie der Skandinavistik. Es ist in vielfältige internationale Lehr- und Forschungskooperationen eingebunden, u.a. besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Universität zu Köln für die MA-Studiengänge „Skandinavistik“ der Uni-
versität Bonn und „Skandinavische Kulturen und Literaturen“ der Universität zu Köln.

 

Ihre Aufgaben:

• Forschung im Bereich der Neueren Skandinavistischen Literatur- und Kulturwissenschaft

• 8 SWS Lehre im Bereich der Neueren Skandinavistik (Schwerpunkt) sowie der Älteren Skandinavistik

• Betreuung von Abschlussarbeiten in den Studiengängen der Skandinavistik (BA, MA, Diss.)

• Koordination der Studierendenadministration und -beratung sowie der Studiengänge der Abteilung inklusive der gemeinsamen Studiengänge in Kooperation mit der Universität zu Köln

• Unterstützung neu entstehender Kooperationen mit nordeuropäischen Universitäten

• Aufbau eines Skandinavienzentrums für Studierende der Universität Bonn

 

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Skandinavistik

• eine hervorragende Promotion und eine Habilitation oder eine habilitationsäquivalente Leistung aus dem Bereich der Skandinavistischen Literatur- und/oder Kulturwissenschaft
• Mehrjährige Lehrerfahrung, davon mindestens 1 Semester an einer Universität
in Skandinavien oder Finnland

• Kenntnisse einer skandinavischen Sprache auf Muttersprachenniveau, vorzugsweise in Schwedisch

 

Erwünscht sind:

• eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie selbstständige Arbeitsweise

• substantielle Erfahrung in der akademischen Selbstverwaltung

• Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Älteren Skandinavistik

 

Wir bieten:

• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem der größten Arbeitgeber der Region

• betriebliche Altersversorgung (VBL),
• zahlreiche Angebote des Hochschulsports,

• eine sehr gute Verkehrsanbindung und die Möglichkeit, kostengünstige Parkangebote zu nutzen,

• Entgelt nach Entgeltgruppe 13 TV-L.

 

Die Universität Bonn setzt sich für Diversität und Chancengleichheit ein. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Ihr Ziel ist es, den Anteil von Frauen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhöhen und deren Karrieren besonders zu fördern. Sie fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen werden in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz behandelt.

 

Die Bewerbung geeigneter Menschen mit nachgewiesener Schwerbehinderung und diesen gleichgestellten Personen ist besonders willkommen.

 

Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen etc.) bis zum 29.09.2024 unter Angabe der Kennziffer 3.2/2024/46 über das Online-Bewerbungsformular zu.

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Prof. Dr. Kathrin Chlench-Priber unter kchlenchpriber@uni-bonn.de
gerne zur Verfügung.

Center for the Rise of Science and Fiction på afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet søger en postdoc i kommunikation af videnskab og fiktionalitet i danske 1700-talstidsskrifter. Postdoc-stillingen er tilknyttet forskningsprojektet »Videnskab og Fiktion« finansieret af Velux Fonden af 1981.

Postdoc-stillingen er en fuldtids- og tidsbegrænset stilling på 2 år. Stillingen er ledig pr. 01/12/2024 eller snarest muligt herefter.

Institut for Kommunikation og Kultur støtter en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

 

Projektet

Projektet, som postdocen bliver en del af, undersøger relationen mellem videnskab – eller naturfilosofi – og fiktionalitet i 1700-tallet inden for en række forskellige genrer som romaner, digte, undervisningsmateriale, videnskabelige afhandlinger og tidsskrifter. Teamet arbejder med udgangspunkt i retorisk fiktionalitetsteori, der anskuer fiktionalitet som en kommunikativ ressource, der går på tværs af generiske skel. Ud fra denne teoretiske ramme undersøger vi, hvordan fiktionalitet og videnskab understøttede hinanden i oplysningstiden. Postdocen vil være en del af en dynamisk gruppe, der er sammensat af lektorer, postdocs og ph.d.-studerende, som arbejder med den samme overordnede problemstilling, men med udgangspunkt i forskellige genrer.

 

Postdoc-stillingen

Den kommende postdoc forventes at undersøge relationen mellem videnskab og fiktionalitet i 1700-talstidskrifter i Danmark-Norge. Projektet er åbent for, at postdocen formulerer sin egen projektidé inden for denne ramme. Den kommende postdoc kan have en baggrund i eller viden om ét eller flere af disse emner: fiktionalitetsteori, narratologi, genredannelser, tidsskrifter, 1700-tallets litteratur, digitale metoder. Postdocens hovedopgave omfatter at undersøge danske tidsskrifter fra 1700-tallet som eksempelvis Den patriotiske Tilskuer (1761-63) og Nye Tidender om lærde Sager (1720-1836, udgivet under forskellige navne og udgivere). Postdocen vil undersøge relationen mellem fiktionalitet og videnskab i tidsskrifterne, som når en fiktiv specator-figur kommunikerer videnskabelige indsigter. Det store tekstkorpus kan undersøges ved hjælp af digitale kodningsværktøjer, men det er ikke et krav, at postdocen har kendskab til sådanne. Det forventes, at postdocen publicerer to selvstændige artikler, bidrager til en fælles publikation samt til en udstilling om projektets overordnede fund på det videnskabshistoriske museum Steno i Århus.

 

Kvalifikationer

Ansøgere skal have en ph.d. eller skal kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer inden for opslagets emnefelt. Ansøgere skal kunne dokumentere følgende, med relevans for stillingen:

 • en internationalt orienteret forskningsprofil inden for det beskrevne forskningsfelt
 • en fremragende og innovativ ph.d.-afhandling eller tilsvarende publikationer på et område, der er relateret til og relevant for projektet

Det anses som en fordel, hvis ansøgere også kan dokumentere:

 • forskningspublikationer af høj international standard, der svarer til længden af ansøgerens akademiske karriere
 • relevant undervisningserfaring på universitetsniveau
 • erfaring med deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk
 • udlandsophold på en eller flere forskningsinstitutioner

Ansøgerne skal fremlægge et forskningsforslag på 1-2 sider, der skal udføres inden for rammerne af forskningsprojektet. Ansøgere skal ud over projektbeskrivelsen inkludere redegørelser for følgende i ansøgningen:

 • hvordan ansøgers ph.d.-afhandling, øvrige publikationer eller aktiviteter er relevante for projektet
 • kommunikative og sociale færdigheder, der gør dem i stand til at engagere sig produktivt både i forskerholdet og med eksterne organisationer og institutioner
 • kundskaber på et nordisk sprog således at ansøger kan læse og formulere sig akademisk på et af de nordiske sprog

OBS: Ansøgninger uden vedlagte publikationer (højst fem) vil ikke blive taget i betragtning.

 

Arbejdsmiljø

Aktiv deltagelse i det daglige fællesskab i afdelingen har høj prioritet, og vi lægger vægt på gode arbejdsrelationer både mellem kolleger og med vores studerende. Med henblik på at opretholde og udvikle afdelingens fremragende undervisnings- og forskningsmiljø forventes den kommende postdoc at være til stede i afdelingen på daglig basis.

Vi respekterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv og stræber efter at skabe et arbejdsmiljø, hvor denne balance kan bevares. Se Balance mellem familie- og arbejdsliv for yderligere oplysninger.

Aarhus Universitet tilbyder også et udviklingsprogram for yngre forsker  rettet mod karriereudvikling for postdocs på AU.

 

Internationale ansøgere

Internationale ansøgere opfordres til at se Attraktive arbejdsvilkår for yderligere information om fordelene ved at arbejde på Aarhus Universitet og i Danmark, herunder sundhedssystemet, betalt ferie og, hvis det er relevant, børnepasning og skolegang. Aarhus Universitet tilbyder en bred vifte af tjenester til internationale forskere og ledsagende familier, herunder en flyttetjeneste og karriererådgivning for medfølgende partnere. For information om beskatning, se Skattemæssige aspekter i forbindelse med udenlandske forskeres ansættelse ved Aarhus Universitet

 

Afdelingen

Tjenestestedet er Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Jens Chr. Skous Vej 2, 8000 Aarhus C, Denmark.
Potentielle ansøgere henvises til afdelingens hjemmeside.

 

Institut for Kommunikation og Kultur

Instituttet hører under Faculty of Arts. Yderligere information om instituttet, forskningsprogrammerne, afdelingerne og forskellige aktiviteter findes på instituttets hjemmeside.

 

Kontakt

For yderligere information om stillingen, kontakt venligst projektlederen Simona Zetterberg-Nielsen: norsz@cc.au.dk,
Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med at uploade din ansøgning eller spørgsmål vedrørende ansættelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte Arts HR: e-mail: hsi@au.dk
Ansøgningen udfærdiges på dansk. 

 

Kvalifikationskrav

Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

 

Formalia

Hvis ikke andet er angivet i stillingsopslaget skal ansøgningen udfærdiges på engelsk. Ansøgningsfristen er kl 23.59 dansk tid.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Der kan benyttes shortlisting til at udvælge kandidater, der skal gå videre til en udfoldet faglig bedømmelse. Udvælgelsen sker ved et udvalg nedsat af institutlederen. Se her for yderligere information om shortlisting på Arts: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Proces_for_shortlisting_december_2017.pdf

 

Faculty of Arts

Arts er et af fem hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.
Med omkring 550 videnskabelige medarbejdere, 240 ph.d.-studerende, 9.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk

 

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

 

Center for the Rise of Science and Fiction
på afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi ved Institut for
Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet søger en postdoc i
fiktionalitet i videnskabelig kommunikation i 1700-tallet.
Postdoc-stillingen er tilknyttet forskningsprojektet »Videnskab og
Fiktion« finansieret af Velux Fonden af 1981.

Postdoc-stillingen er en fuldtids- og tidsbegrænset stilling på 2 år. Stillingen er ledig pr. 01/12/2024 eller snarest muligt herefter.

Institut
for Kommunikation og Kultur støtter en mangfoldig arbejdsplads og
opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset
personlig baggrund.

 

Projektet

Projektet, som postdocen bliver en del af, undersøger relationen mellem
videnskab – eller naturfilosofi – og fiktionalitet i 1700-tallet inden
for en række forskellige genrer som romaner, digte,
undervisningsmateriale, videnskabelige afhandlinger og tidsskrifter.
Teamet arbejder med udgangspunkt i retorisk fiktionalitetsteori, der
anskuer fiktionalitet som en kommunikativ ressource, der går på tværs af
generiske skel. Ud fra denne teoretiske ramme undersøger vi, hvordan
fiktionalitet og videnskab understøttede hinanden i oplysningstiden.
Postdocen
vil være en del af en dynamisk gruppe, der er sammensat af lektorer,
postdocs og ph.d.-studerende, som arbejder med den samme overordnede
problemstilling, men med udgangspunkt i forskellige genrer.

 

Postdoc-stillingen

Den kommende postdoc forventes at undersøge relationen mellem videnskab
og fiktionalitet i videnskabelige skrifter i 1700-tallets Danmark-Norge.
Projektet er åbent for, at postdocen formulerer sin egen projektidé
inden for denne ramme. Den kommende postdoc kan have en baggrund i eller
viden om ét eller flere af disse emner: fiktionalitetsteori,
narratologi, genredannelser, 1700-tallets videnskabelige skrifter. Den
kommende postdocs hovedopgave omfatter at undersøge dansk videnskabelig
kommunikation fra 1700-tallet, og hvordan videnskab begyndte at blive et
selvstændigt domæne i løbet af denne periode. Projektet kan tage
udgangspunkt i eksempelvis Ludvig Holberg (1684-1754) og Jens Kraft
(1720-1765). Postdocen vil blandt andet undersøge brugen af fiktiv
dialog, metaforer og tankeeksperimenter i 1700-tallets naturfilosofiske
skrifter med fokus på, hvordan videnskab og fiktion gradvist blev to
adskilte domæner. Det forventes, at postdocen publicerer to selvstændige
artikler, bidrager til en fælles publikation samt til en udstilling om
projektets overordnede fund på det videnskabshistoriske museum Steno i
Århus.

 

Kvalifikationer

Ansøgere skal have en ph.d. eller skal kunne dokumentere tilsvarende
kvalifikationer inden for opslagets emnefelt. Ansøgere skal kunne
dokumentere følgende, med relevans for stillingen:

 • en forskningsprofil inden for opslagets emnefelt
 • en fremragende og innovativ ph.d.-afhandling eller tilsvarende på et område, der er relateret til og relevant for projektet

Det anses som en fordel, hvis ansøgere også kan dokumentere:

 • forskningspublikationer af høj international standard, der svarer til længden af ansøgerens akademiske karriere
 • relevant undervisningserfaring på universitetsniveau
 • erfaring med deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk
 • udlandsophold på en eller flere forskningsinstitutioner

Ansøgerne skal fremlægge et forskningsforslag på 1-2 sider, der skal
udføres inden for rammerne af forskningsprojektet. Ansøgere skal ud over
projektbeskrivelsen inkludere redegørelser for følgende i ansøgningen: 

 • hvordan ansøgers ph.d.-afhandling eller tilsvarende, øvrige publikationer eller aktiviteter er relevante for projektet
 • kommunikative og sociale færdigheder, der gør dem i stand til at
  engagere sig produktivt både i forskerholdet og med eksterne
  organisationer og institutioner
 • kundskaber på et nordisk sprog således at ansøger kan læse og formulere sig akademisk på et af de nordiske sprog

OBS: Ansøgninger uden vedlagte publikationer (højst fem) vil ikke blive taget i betragtning.

 

Arbejdsmiljø

Aktiv deltagelse i det daglige fællesskab i afdelingen har høj
prioritet, og vi lægger vægt på gode arbejdsrelationer både mellem
kolleger og med vores studerende. Med henblik på at opretholde og
udvikle afdelingens fremragende undervisnings- og forskningsmiljø
forventes den kommende postdoc at være til stede i afdelingen på daglig
basis.
Vi respekterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv og
stræber efter at skabe et arbejdsmiljø, hvor denne balance kan bevares.
Se Balance mellem familie- og arbejdsliv for yderligere oplysninger.

Aarhus Universitet tilbyder også et udviklingsprogram for yngre forsker  rettet mod karriereudvikling for postdocs på AU.

 

Internationale ansøgere

Internationale ansøgere opfordres til at se Attraktive arbejdsvilkår
for yderligere information om fordelene ved at arbejde på Aarhus
Universitet og i Danmark, herunder sundhedssystemet, betalt ferie og,
hvis det er relevant, børnepasning og skolegang. Aarhus Universitet
tilbyder en bred vifte af tjenester til internationale forskere og
ledsagende familier, herunder en flyttetjeneste og karriererådgivning for medfølgende partnere. For information om beskatning, se Skattemæssige aspekter i forbindelse med udenlandske forskeres ansættelse ved Aarhus Universitet

 

Afdelingen/enheden

Tjenestestedet er Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Jens Chr. Skous Vej 2, 8000 Aarhus C, Denmark
Potentielle ansøgere henvises til afdelingens hjemmeside.

 

Institut for Kommunikation og Kultur

Instituttet hører under Faculty of Arts. Yderligere information om instituttet, forskningsprogrammerne, afdelingerne og forskellige aktiviteter findes på instituttets hjemmeside.

 

Kontakt

For yderligere information om stillingen, kontakt venligst projektlederen Simona Zetterberg-Nielsen: norsz@cc.au.dk,
Hvis
du har behov for hjælp i forbindelse med at uploade din ansøgning eller
spørgsmål vedrørende ansættelsesprocessen, er du velkommen til at
kontakte Arts HR: e-mail: hsi@au.dk

Ansøgningen udfærdiges på dansk.

 

Kvalifikationskrav

Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

 

Formalia

Hvis ikke andet er angivet i stillingsopslaget skal ansøgningen udfærdiges på engelsk. Ansøgningsfristen er kl 23.59 dansk tid.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads
for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle
sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor
alle interesserede til at ansøge.

Der kan benyttes shortlisting til
at udvælge kandidater, der skal gå videre til en udfoldet faglig
bedømmelse. Udvælgelsen sker ved et udvalg nedsat af institutlederen. Se
her for yderligere information om shortlisting på Arts: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Proces_for_shortlisting_december_2017.pdf

 

Faculty of Arts

Arts er et af fem hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.
Med
omkring 550 videnskabelige medarbejdere, 240 ph.d.-studerende, 9.500
bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på
efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings-
og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og
Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for
Pædagogik og Uddannelse. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og
danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne
og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et
fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i
interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk

Ansøgning
sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås
under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

 

PROFESSOR I LITTERATURVETENSKAP

_Åbo Akademi _ [1]_är ett internationellt forskningsuniversitet med
ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella
nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd
ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.
_

Åbo Akademi ledigförklarar en befattning som professor i
litteraturvetenskap vid Fakulteten för humaniora, psykologi och
teologi, i Åbo, med start 1.8.2024 (eller enligt överenskommelse).

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi [2] är en dynamisk och
gränsöverskridande utbildningsmiljö i vilken mångsidig forskning
bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering.

Till fakultetens verksamhetsområden hör fem utbildningsprogram:
kultur, historia och filosofi; språk; logopedi; psykologi; teologi. Vid
fakulteten finns ca 25 professorer och biträdande professorer samt
annan undervisande och forskande personal som uppgår till drygt 100.
Antalet examensstuderande uppgår till 1150, varav drygt 200 är
forskarstuderande.

Ämnet litteraturvetenskap ingår i utbildningsprogrammet för kultur,
historia och filosofi. Vid ämnet litteraturvetenskap ges en mångsidig
utbildning inom det litteraturvetenskapliga fältet. Utbildningsansvaret
rymmer såväl den svenska som den västerländska litteraturen inom
huvudgenrerna prosa, poesi och dramatik samt litteraturteori och
litteraturvetenskaplig metodik. Vid sidan av en litteraturvetenskaplig
utbildning från kandidat- till forskarutbildning, finns bl.a. även ett
delat utbildningsansvar för utbildningen av modersmålslärare i
svenska.

ARBETSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHET
Professorn i litteraturvetenskap ska ge undervisning och bedriva
forskning i litteraturvetenskap samt ansvara för utvecklingen av
ämnets verksamhet förenligt med utbildningsprogrammets profil och
uppgift. Till professorns uppgifter hör ytterligare att anskaffa
forskningsmedel och delta i nationellt, nordiskt och vidare
internationellt samarbete inom sitt område, samt bidra till fakultetens
övergripande forskningsmiljö.

Av professorn förutsätts, i enlighet med beskrivningen av ämnets
utbildning och forskning, framstående forskningsinsatser och
dokumenterad beredskap att undervisa och handleda brett inom ämnet på
samtliga utbildningsnivåer. Därtill förutsätts ett motsvarande
akademiskt ledarskap som tjänar ämnets mångsidighet i sin helhet.

Av professorer krävs förutom doktorsexamen gedigen vetenskaplig
kompetens samt pedagogisk kompetens, visad förmåga att leda
forskningsprojekt och anskaffa forskningsmedel, internationell
forskningserfarenhet samt ledarskapsförmåga.

Mera information om befattningen, det preciserade uppgiftsområde och
profil, behörighetskrav och krav gällande språkkunskaper samt
rekryteringsprocessen hittas i befattningens redogörelse:
https://web.abo.fi/befattningar/2023/Redogorelse_Professor_litteraturvetenskap.pdf


Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter inom det
aktuella området att söka befattningen.

SPRÅKKUNSKAPER
Åbo Akademis förvaltningsspråk är svenska. Undervisningen vid ämnet
ges på svenska och engelska. Kraven på språkkunskaper för
lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av
universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om
de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi
[3] (25.2.2010). Utländska sökande ska visa sådana kunskaper i
svenska som en framgångsrik skötsel av befattningen förutsätter.
Fakulteten avgör i samråd med språknämnden för varje sökandes del
huruvida hen har tillräckliga kunskaper beaktande uppdraget.

Sökande som saknar intyg över sina kunskaper i svenska kan få sina
kunskaper prövade och vid behov avlägga språkprov inför Åbo
Akademis språknämnd. Läs mera om visandet av språkkunskaper vid Åbo
Akademi:
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/information-om-sprakkunskapskrav-for-sokande-till-undervisningsbefattningar/
[4]

LÖN OCH ARBETSTID
Lönen för professor erläggs enligt kravnivå 8-11 i enlighet med
kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal [5] i
universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen
tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel.

Den årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal är
1612 h. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

ANSÖKAN
Ansökan lämnas in via universitetets e-rekryteringssystem nedan.

Ansökan lämnas in senast onsdagen den 6 november 2023, kl. 15.00
(finsk tid) tillsammans med följande bilagor:

         *  Ansökningsbrev (högst 2 500 tecken)
        *  En meritförteckning (enligt modell av Forskningsetiska
delegationen, TENK,
https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare
[6])
        * Fullständig publikationsförteckning (se
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-o
ss/anvisningar-for-sokande-till-undervisnings-och-forskningsuppdrag/ [7]
)
        * En separat lista på max. 10 publikationer, som den sökande önskar
åberopa för att styrka sin kompetens. I listan ska för varje
publikation ingå en kort motivering till valet av publikation samt, om
det gäller en samförfattad publikation, information om den sökandes
insats (högst 250 tecken). Publikationerna ska tillhandahållas
elektroniskt i ansökan. Den sökande ska inkludera publikationen som
PDF eller ange en webblänk i publikationslistan, eller ge en länk till
ett system för fildelning där publikationen har lagrats.
        * En pedagogisk portfölj (se
https://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf [8] )
        * En redogörelse för framtida planerad forskning och vetenskaplig
verksamhet (högst 15 000 tecken)
        * En beskrivning av sökandes syn på uppdraget, d.v.s. hur den
sökande planerar att sköta uppdraget med framgång samt utveckla
ämnesområdet (högst 5 000 tecken)
        * Kopior av betyg och eventuella språkintyg
        * Kontaktuppgifter till tre referenspersoner, som beredningsgruppen vid
behov kan kontakta

För ytterligare stöd med elektroniska ansökningshandlingar i
rekryteringssystemet, vänligen läs:
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/
[9]

INFORMATION OCH KONTAKT
Frågor kring befattningen kan riktas till dekan Peter Nynäs (e-post:
peter.nynas[a]abo.fi, tel: +358 (0)40 587 3187) eller (om
ansökningsprocessen) HR-specialist Jenni Kronqvist (e-post:
jenni.kronqvist[a]abo.fi, tel: +358 (0)50 401 3660).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad
mångfald i alla personalgrupper.

Ansökningstiden börjar: 22.09.2023 12:00Ansökningstiden slutar:
06.11.2023 15:00Links:
——
[1] https://www.abo.fi/
[2]
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/fakulteterna/fakulteten-for-humaniora-psykologi-och-teologi/
[3] http://web.abo.fi/befattningar/sprakinstruktionen_larare2010.pdf
[4]
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/information-om-sprakkunskapskrav-for-sokande-till-undervisningsbefattningar/
[5]
https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2023/03/Lonetabeller-010923-och-010324.pdf
[6]
https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare
[7]
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/anvisningar-for-sokande-till-undervisnings-och-forskningsuppdrag/
[8] https://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf
[9]
https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

Position overview: The Department of Scandinavian Studies at the University of Washington, Seattle, seeks a full-time, tenure-track Assistant Professor in Old Norse studies to begin September 2024 and will have a 9-month service period.

This position will perform teaching and research on Old Norse literature and Viking and Medieval Norse studies that emphasize interdisciplinarity. Complementary specializations could include such disciplines as: archaeology, art history, environmental humanities, folklore, gender studies, geography, history, linguistics, media theory, memory studies, paleography, philology, race and ethnicity studies, religion, runology, or textual studies. Scandinavian Studies maintains strong research and teaching partnerships with programs across the university including, Gender, Women, and Sexuality Studies; Global Literary Studies; Textual Studies; and the Translation Studies Hub.

The successful applicant will be expected to build interdisciplinary collaborations with pre-modernist colleagues in other departments in the College of Arts and Sciences. Scholarship, teaching, and service should align with the University of Washington’s DEIJA priorities and our department’s mission to support the learning of less commonly taught languages and literatures. This position will be expected to investigate the global and transcultural Old Norse world that we endeavor to share with students.

Applicants will be expected to provide high quality teaching at both the undergraduate and graduate levels, contributing to ongoing curricular development. The successful candidate will be expected to supervise and mentor graduate students, engage broadly in the life of the department, and demonstrate a strong commitment to promoting the success of students from underrepresented groups in academia, creating welcoming and respectful learning environments and promoting access and opportunity. The successful candidate will be expected to present a record of high-quality and impactful publications and/or evidence of a defined research agenda, which could include public-facing scholarship.

Washington State Law requires that this ad list a binding salary range. The base salary range for this position will be $7,778-$10,000 per month ($70,000-$90,000 annually), commensurate with experience and qualifications, or as mandated by a U.S. Department of labor prevailing wage determination.

Qualifications

Qualifications: Applicants should hold a Ph.D. or foreign equivalent in Scandinavian languages and literature or a related field by the start of the appointment. Applicants must have the ability to teach Old Norse at undergraduate and graduate levels, as well as some knowledge of modern Scandinavian languages, and demonstrate a record of teaching and/or research in Old Norse studies.

Application Instructions

Required application materials:

Please submit an electronic application with:

 • Cover letter (not to exceed 1,000 words)
 • Curriculum vitae, including a list of publications
 • Research statement describing present and future projects (not to exceed 1,000 words)
 • Statement of teaching effectiveness (not to exceed 500 words)
 • Diversity statement outlining how the applicant would contribute to the University’s diversity, equity, and inclusivity goals (as articulated in the UW Diversity Blueprint: http://www.washington.edu/diversity/diversity-blueprint/) (not to exceed 500 words)
 • Names and contact information for three individuals willing to provide letters of recommendation

Finalists will be asked to submit:

 • Three letters of recommendation
 • An article-length writing sample (not to exceed 10,000 words)
 • A teaching portfolio that shows evidence of teaching excellence. The portfolio could include sample syllabi, lecture videos, website links, or digital tools

Applications must be submitted electronically through Interfolio.

Review of applicants will begin after 1 December 2023. Position is open until filled. Contact Dr. Olivia Noble Gunn with questions regarding this position (ogunn@uw.edu).

more information

Das Programm richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Nationalitäten und Disziplinen in Freiburg, Deutschland und aus dem Ausland. Bewerben können sich Forschende mit mindestens acht Jahre Forschungserfahrung nach der Promotion, Inhaber:innen einer Tenure-Track-Professur sowie an hauptamtliche Professor:innen. Die Fellowships ermöglichen es den Forschern, sich, ihre eigenen Forschungsprojekte durchzuführen. Vollzeitpräsenz am FRIAS wird erwartet. 

Wer: Promovierte und habilitierte Wissenschaftler:innen mit mindestens acht Jahren Forschungserfahrung

MIT

a) mindestens sechs Monate Forschungserfahrung nach der Promotion an einer akademischen Einrichtung in einem anderen Land als dem, in dem sie ihren ersten akademischen Abschluss erworben haben

oder

b) einen Master, PhD, Tenure oder einen gleichwertigen Abschluss in einem anderen Land als dem Land ihres ersten akademischen Abschlusses erworben haben. Kurzaufenthalte wie Ferien, Konferenzen oder Sommerschulen werden nicht berücksichtigt

Disziplinen: offen für alle Disziplinen, die von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg unterstützt werden können

Förderzeitraum: 3 bis 8 Monate (September 2024 bis August 2025)

Mehr dazu in der aktuellen Ausschreibung (Deadline: 15. September 2023) 

 

FRIAS Fellowship Programm
Neues FRIAS Fellowship Programm 2024/25

Das Programm richtet sich an promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Nationalitäten und Disziplinen in Freiburg, Deutschland und aus dem Ausland. Die Fellowships ermöglichen es den Forschern, sich, ihre eigenen Forschungsprojekte durchzuführen. Vollzeitpräsenz am FRIAS wird erwartet. 

Wer: Promovierte Wissenschaftler:innen bis maximal acht Jahre nach der Promotion

MIT

a) mindestens sechs Monate Forschungserfahrung nach der Promotion an einer akademischen Einrichtung in einem anderen Land als dem, in dem sie ihren ersten akademischen Abschluss erworben haben

oder

b) einen Master, PhD oder einen gleichwertigen Abschluss in einem anderen Land als dem Land ihres ersten akademischen Abschlusses erworben haben. Kurzaufenthalte wie Ferien, Konferenzen oder Sommerschulen werden nicht berücksichtigt.

Disziplinen: offen für alle Disziplinen, die von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg unterstützt werden können.

Förderzeitraum: 4 bis 10 Monate (September 2024 bis August 2025)

Mehr dazu in der aktuellen Ausschreibung (Deadline: 15. September 2023) 

 

FRIAS Fellowship Programm
Neues FRIAS Fellowship Programm 2024/25

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald vergibt für das akademische Jahr 2024/ 25 bis zu sechs Alfried Krupp Senior-Fellowships und bis zu acht Alfried Krupp Junior-Fellowships.

 

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald ist eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung im Zentrum der traditionsreichen Universitäts- und Hansestadt nahe der Ostsee. Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung hat 2002 das Kolleg gemeinsam mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Universität ­Greifswald gegründet, um die Exzellenz der Universität zu stärken.
Das Alfried Krupp Fellows-Programm, das im Zentrum der Arbeit des Kollegs steht, wurde 2007 ins Leben gerufen und wird seither mit großzügiger Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung durchgeführt. Es ermöglicht den Fellows, sich unabhängig von Lehrverpflichtungen und Verwaltungsaufgaben auf ein größeres wissenschaftliches Projekt zu konzentrieren.

Um ein Alfried Krupp Senior-Fellowship können sich durch herausragende Leistungen in Forschung und Lehre ausgewiesene Wissenschaftler*innen bewerben. Alfried Krupp Junior-Fellowships werden an besonders qualifizierte promovierte Nachwuchswissenschaftler*innen vergeben.  
Fellows werden für ein Semester (1. Okto­ber bis 31. März bzw. 1. April bis 30. September) oder für ein akademisches Jahr (1. Oktober bis 30. September) berufen. Wohn- und Arbeitsräume stehen den Fellows im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg mietfrei zur Verfügung. Die Fellowships sind entsprechend den hohen Erwartungen an die wissenschaftlichen Leistungen der Bewer­ber*innen dotiert. Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg unterstützt Bewerber*innen, die ihr Fellowship in Begleitung ihrer Lebenspartner*innen und/oder Kinder antreten möchten. 

Bewerbungen werden elektronisch in einem einzigen PDF-Dokument erbeten und sollen neben dem tabellarischen Lebenslauf die Publikations­liste sowie ein kurzes Abstract und ein Exposé des geplanten Forschungsprojekts enthalten. 
Bewerbungen von Naturwissenschaftler*innen sind ausdrücklich erwünscht. Eine gemeinsame Bewerbung mehrerer Wissenschaftler*innen, die in Greifswald Vorhaben in interdisziplinärer Zusammen­arbeit verwirklichen wollen, ist möglich. Bewerber*innen auf ein Senior-Fellowship werden ermutigt, ein Forschungssemester an ihrer Heimatuniversität mit einem Forschungsaufenthalt im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg zu kombinieren. 
Es wird erwartet, dass aus der Bewerbung hervorgeht, wie das geplante Projekt Forschungsschwerpunkte der Universität Greifswald stärkt und einen Beitrag zur Förderung von Wissenschaft und Forschung am akademischen Standort Greifswald leistet.
 
Bewerbungen für das akademische Jahr 2024/ 25 werden vom 1. Juni bis zum 31. August 2023 an die Wissenschaftliche Direktorin des Kollegs, Professorin Dr. Ulla Bonas, erbeten und werden über das Bewerbungsformular, das nur während der Ausschreibung freigeschaltet ist

more information

University of California, Berkeley
Department of Scandinavian

Anticipated start: July 1, 2023

Application Window: Open July 20, 2022 through Monday, Oct 17, 2022 at 11:59pm (Pacific Time)

 

Position description

The Department of Scandinavian at the University of California, Berkeley seeks applications for a full-time, tenure track faculty position at the rank of Assistant Professor in the area of Arctic Studies, with an emphasis in Indigenous Studies.

The successful applicant will be able to contribute to a comparative model of Nordic scholarship. In addition, the department has interest in a candidate with expertise in at least one of the following fields: Cultural History, Film and Media, Environmental Humanities, Gender Studies , and/or Post-Colonial Studies.

The Berkeley Scandinavian department is dedicated to the advancement of diversity, equity, inclusion, and belonging. We seek candidates who demonstrate a commitment to these values, including mentorship and course design that are attuned to the interests and needs of our first-generation students and/or students of color.

Our department is made up of dedicated scholars in a vibrant variety of Scandinavian and interdisciplinary areas. We take pride in sharing the rich intellectual and cultural world of the Nordic region with the Berkeley campus and beyond.

The campus and department are committed to addressing the family needs of faculty, including dual career couples and single parents. We also welcome applicants who have had non-traditional career paths. For information about potential relocation to Berkeley, or career needs of accompanying partners and spouses, please visit: https://ofew.berkeley.edu/new-faculty.

 

More information

 

Praedoc

Stipendiat i Jon Fosses forfattarskap

Velkomen som søkjar til ei stipendiatstilling i Jon Fosses forfattarskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE). Planlagd oppstart er 01.11.2024 eller etter avtale. Stillinga er for ein åremålsperiode på fire år. 

Utlysinga gjeld prosjekt om Jon Fosses forfattarskap, som skal munne ut i ei doktorgrad i anten allmenn litteraturvitskap, nordisk litteraturvitskap, nordisk språkvitskap eller teatervitskap. Prosjektet skal vere plassert med omsyn til fagområde.

 

Om instituttet:

LLE har kring 80 vitskapleg tilsette, 17 administrativt tilsette, rundt 40 ph.d.-kandidatar og sju postdoktorar. Instituttet femner om faga allmenn litteraturvitskap, digital kultur, klassiske fag, kunsthistorie, nordisk litteratur, språk og fagdidaktikk, norrøn filologi, norsk som andrespråk, språkvitskap og teatervitskap. 

 

Om stipendiatstillinga: 

Stipendiatstillingar har som hovudmål å leie fram til ein ph.d.-grad, som kvalifiserer for sjølvstendig forskingsverksemd og for anna arbeid i samfunnet som krev særleg kompetanse. Samla stipendperiode er fire år, der 25 prosent av tida nyttast til anna, karrierefremjande arbeid knytt til undervising, formidling og administrasjon. Plan for denne delen av stillinga blir avtalt med instituttet ved tilsetjing. 

Kandidatar som tidlegare har hatt doktorgradsstipend ved Universitetet i Bergen, kan ikkje søke.

Tilsetjingsperioden kan bli redusert dersom den som blir tilsett tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling. 

Tilsetjing i stillinga krev at ein har sin daglege arbeidsplass ved Universitetet i Bergen og at ein rettar seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. 

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar: 

 • Søkjar må ha mastergrad eller tilsvarande utanlandsk grad innan allmenn eller nordisk litteraturvitskap, språkvitskap eller teatervitskap. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd innan søknadsfristen går ut. Søkjarar som berre dokumenterer annan grad enn norsk mastergrad blir vurderte etter krav frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) og retningslinene Det humanistiske fakultet sine retningsliner.
 • Det er ein føresetnad at søkjarar kan arbeide med Jon Fosses verk på originalspråket. Utlysinga er open for prosjekt som handlar om Fosse på scena. 
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert, og ha gode samarbeidsevner. 

Søkjarar må skrive ein omtale av eit forskingsprosjekt som skal munne ut i ei doktorgradsavhandling, samt ein framdriftsplan for prosjektet.

Søkjarar vil bli vurderte etter opptakskrav frå Det humanistiske fakultet, etter Ph.d.-programmets pkt. 2.1.

Ved vurderinga av søknadene blir det lagt vekt på den vitskaplege kvaliteten i prosjekta,  kor gjennomførleg dei skisserte prosjekta er, samt dei faglege grunnkvalifikasjonane hjå søkjarane. Ved tilnærma like kvalifikasjonar mellom dei rangerte søkjarane, vil det bli lagt vekt på fagstrategiske omsyn, motivasjon og kor personleg eigna søkjarane er.

 

Om forskarutdanninga: 

Stipendiatar skal delta i Det humanistiske fakultetet sitt ph.d.-program. Programmet inneheld ein opplæringsdel på 30 studiepoeng, krav til årleg framdriftsrapportering og godkjend midtvegsevaluering. Trykk her for meir informasjon om innhaldet i ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet.

 

Vi tilbyr: 

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø. 
 • Løn tilsvarande lønssteg 55 (kode 1017) i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida ei bruttoårsløn på kr 540 500. Vidare opprykk skjer etter ansiennitet i stillinga.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. 
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd). 
 • Gode velferdsordningar.

 

Slik søkjer du stillinga:

Søknaden skal sendast elektronisk via lenkja «SØK STILLINGA» på denne sida. Søkjaren må nytte det elektroniske CV-skjemaet. Søknaden skal innehalde:

 • Prosjektskisse (inntil fem sider/12 000 teikn medrekna mellom, litteraturliste ikkje medrekna). Prosjektskissa skal skildre det vitskapelege prosjektet tydeleg, med forskingsbakgrunn, hovudproblemstillingar, teori, metode, etiske aspekt og ein tidsplan for gjennomføring. 
 • Litteraturliste for prosjektskissa.  
 • Framdriftsplan for prosjektet.  
 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga.
 • CV. 
 • Karakterutskrift og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom omfanget på masteroppgåva ikkje er oppgitt i karakterutskrifta eller vitnemålet for mastergraden, må det leggjast ved stadfesting frå den gradgjevande institusjonen som spesifiserer oppgåva sitt omfang i ECTS.
 • Eit kort samandrag av masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve (inntil tre sider). 
 • Liste over eventuelle faglege publikasjonar (publikasjonsliste). 
 • Eventuelle publikasjonar (inntil tre).
 • Relevante attestar. 
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, der ein av desse må vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve. 

Søknad og vedlegg må vere på norsk, eit anna skandinavisk språk eller engelsk. Dokumentasjon på andre språk må følgjast av attestert omsetjing. Vedlegga kan vere i Word- eller PDF-format, og må lastast opp i Jobbnorge innan søknadsfristen.

Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.

Nærare om tilsettingsprosessen her. 

 

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakte instituttleiar professor Anders Fagerjord, e-post: anders.fagerjord@uib.no, telefon: +47 55 58 36 52.

Spørsmål om den elektroniske søknadsprosessen kan rettast til Det humanistiske fakultet på e-post: fakadm@hf.uib.no.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Mangfald er ein styrke og gjer at vi kan løyse oppgåvene våre endå betre. UiB treng difor kvalifiserte medarbeidarar uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsetjing, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Vi oppmodar søkjarar med funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hól i CV-en til å søke. Dersom du kryssar av for dette i søknaden kan du bli positivt særbehandla. Vi inviterer alltid minst ein kvalifisert søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. 

Mer informasjon

We invite applications for a Researcher (TV-L 11, 100%) for our research cluster on

Minority Issues in the Denmark-Germany Border Region.

This research cluster, established in 2022, reflects the ECMI’s commitment to the Denmark-Germany border region, which is widely perceived as a best practice example of conflict resolution as well as minority accommodation and inclusion. The cluster critically examines minority experiences in the region, encompassing all four of the acknowledged national minority groups (Germans in Denmark as well as Danes, North Frisians, and Sinti and Roma on the German side of the border).

As part of its research agenda for the coming years, the ECMI is looking for a researcher who will assist with the cluster’s existing projects regarding intergroup relations and minority language issues in the Denmark-Germany border region.

Key phenomena investigated in these projects include the following:

 

 • minority and majority group members’ awareness regarding national minority issues such as group status, rights, and institutional support;
 •  
 • minority and majority group members’ attitudes towards the different national minorities and minority issues;
 •  
 • minority and majority group members’ perceptions of intergroup dynamics such as discrimination and/or active support;
 •  
 • minority language use and transmission.
 •  

Additionally, the researcher will develop their own empirical research regarding national minority issues in the Denmark-Germany border region.

 

more Information

An der Europa-Universität Flensburg ist am Institut für Dänisch an der Fakultät II zum 1. September 2024 eine Stelle als

wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter (d/m/w) im Bereich Dänische Sprachwissenschaft

 

zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit dem Ziel der (kumulativen) Habilitation zu besetzen. Die Stelle ist zunächst befristet für vier Jahre. Es besteht die Möglichkeit der Verlängerung um bis zu weitere zwei Jahre. 

 

Wir bieten:

 

 • einen Arbeitsplatz in einem wertschätzenden und kollegialen Umfeld
 • sichere Vergütung nach Tarif
 • flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
 • Betriebliche Altersvorsorge
 • Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 • die Möglichkeit zu fachlichen Fortbildungen
 • die kostenlose Teilnahme an Sprachkursen an der EUF
 • die Nutzung des Sportzentrums der EUF zu vergünstigten Konditionen
 • Ticketermäßigungen im Personennahverkehr (Job-Ticket)
 •  

Ihre Aufgaben:

 

 • selbstständige und eigenverantwortliche Konzeption und Bearbeitung einer innovativen Studie im Bereich der dänischen Sprachwissenschaft, die idealerweise Grundlage einer (kumulativen) Habilitation bildet
 • aktive Arbeit und evtl. Mitarbeit am Erstellen von wissenschaftlichen Publikationen
 •   aktive Teilnahme an nationalen und internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen sowie am Wissenstransfer in die Gesellschaft
 • aktive Mitarbeit in der Selbstverwaltung des Instituts für Dänisch
 • aktive Mitarbeit in der Lehre des Instituts für Dänisch, z.B. in der Betreuung von Abschlussarbeiten und der (Mit)Abnahme von Prüfungen
 •   selbstständige Lehre in dänischer Sprache im Umfang von 2 SWS/Semester im Bereich dänische Sprachwissenschaft des Teilstudiengangs Dänisch

 

Ihr Profil:

 

 • mindestens mit gut abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder vergleichbar) im Fach Dänisch, Skandinavistik oder einem anderen Fach mit erkennbarem Schwerpunkt auf der dänischen oder skandinavistischen Sprachwissenschaft
 • mindestens mit gut abgeschlossene Promotion im Fach Dänisch, Skandinavistik oder einem anderen Fach mit erkennbarem Schwerpunkt auf der dänischen oder skandinavistischen Sprachwissenschaft
 • sehr gute mündliche und schriftliche Dänischkenntnisse

 

Erwünscht sind:

 • Erfahrungen in der universitären und/oder schulischen Lehre
 • Erfahrung mit empirischer Sprachdatenerhebung

 

Anforderungen an die Bewerbung

Bitte reichen Sie eine Skizze (max. 1 Seite) Ihres geplanten Projektes für die wissenschaftliche Weiterqualifikation zusammen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen (CV, Zeugnisse der Universitätsabschlüsse, Publikationsliste etc.) ein. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir ausdrücklich auf die Vorlage von Bewerbungsfotos verzichten.

 

Die Europa-Universität Flensburg möchte in ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt der Biographien und Kompetenzen fördern. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. Bewerbungen von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Europa-Universität Flensburg strebt in allen Beschäftigtengruppen ausgewogene Geschlechterrelationen an.

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.

Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät
Nordeuropa-Institut
Lektor*in (m/w/d)
mit 1/2-Teilzeitbeschäftigung – E 13 TV-L HU


Aufgabengebiet
– eigenständige konzeptionelle Entwicklung des Unterrichts für den universitären
Sprachunterricht, Isländisch auf verschiedenen Qualifikationsstufen in den
angebotenen B.A.- und M.A.-Studiengängen: linguistisch fundierter
Sprachunterricht Isländisch, darüber hinaus auch Unterricht zu z. B. isländischer
Literatur, Kultur, Politik, Geschichte, Altwestnordisch-Altisländisch oder
Sprachwissenschaft
– Mitwirkung bei Literaturbeschaffung und Bibliotheksaufgaben
– Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung
– Bereitschaft zur Organisation und Durchführung von studentischen Exkursionen


Anforderungen
– abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in Isländisch, Skandinavistik
oder einem vergleichbaren einschlägigen Fach
– Isländischkenntnisse auf Muttersprachenniveau
– mehrjährige Tätigkeit in der Sprachausbildung
– Erfahrungen in der universitären Lehre und/oder Forschung erwünscht
– Nachweis didaktischer Kompetenz
– Beherrschung der deutschen Sprache
– Engagement für die Vermittlung der isländischen Kultur


Bewerbung bis
28. Mai 2024


Bewerbung an
Bewerbungen von Wissenschaftler*innen aus dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht;
Kenntnisse der deutschen Sprache werden vorausgesetzt. Bewerbungen (mit Anschreiben,
Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs, Verzeichnissen von Schriften
und Lehrveranstaltungen und Kopien relevanter Zeugnisse und Urkunden) richten Sie bitte
innerhalb von 4 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/115/24 an die Humboldt-
Universität zu Berlin, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut,
Prof. Dr. Muriel Norde, Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder bevorzugt per E-Mail in einer
PDF-Datei an: muriel.norde@hu-berlin.de.


Fragen zu den erforderlichen Bewerbungsunterlagen oder der Stelle können an Dr. Dörte
Linke (doerte.linke@hu-berlin.de) gerichtet werden.


Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders
willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte sind ausdrücklich erwünscht. Da wir
Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen.


Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Rahmen des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens finden Sie auf der Homepage der
Humboldt-Universität zu Berlin: https://hu.berlin/DSGVO.

 

mehr Informationen

mehr Informationen online

 

Anschubstipendium des Doktoratsprogramms Literaturwissenschaft (CHF 30 000)

english version


Das Doktoratsprogramm Literaturwissenschaft der Universität Basel schreibt ein einjähriges Anschubstipendium über CHF 30 000 aus (Antritt: 1. Oktober 2024). Das Stipendium soll vielversprechende Nachwuchsforschende darin unterstützen, ihr Dissertationsprojekt auszuarbeiten und sich an geeigneten Stellen um Anschlussfinanzierung zu bewerben.


Das Doktoratsprogramm Literaturwissenschaft
Das internationale, interphilologische Doktoratsprogramm Literaturwissenschaft der Universität Basel bietet Promovierenden ausgezeichnete Bedingungen, um ihre Dissertation in der Literaturwissenschaft und eng verwandten Fachgebieten zu verfassen. Ausgewählte Seminare, regelmässige Doktoratskolloquien sowie Retraiten und Studientage bieten zahlreiche Gelegenheiten, um sich mit anderen Promovierenden auszutauschen, Rückmeldungen zur entstehenden Arbeit zu erhalten und für eine akademische Karriere notwendige Fertigkeiten zu erwerben. Das Doktoratsprogramm unterstützt seine Mitglieder zudem mit Beiträgen an Konferenz-, Forschungs- und Archivreisen und finanzieller
Unterstützung für eigene Veranstaltungen.
Das Doktoratsprogramm wird vom Departement Sprach- und Literaturwissenschaften getragen, welches folgende Philologien vereint: Anglistik, Germanistik, Französistik, Iberoromanistik, Italianistik,
Skandinavistik, Slavistik und Osteuropa-Studien. Zu den Forschungsschwerpunkten des Doktoratsprogramms gehören Literatur- und Kulturtheorie, die Geschichte literarischer Formen, Künste
und Medien, Wissensformen und Kulturelle Praxis. Derzeit umfasst das Doktoratsprogramm rund 40 Promovierende, die Hälfte davon mit einem internationalen Hintergrund.


Das Anschubstipendium
Das einjährige Anschubstipendium (Bewerbungsschluss: 17. April 2024; Antritt: 1. Oktober 2024) dient dazu, einen Beitrag an die Lebenshaltungskosten während der Ausarbeitungsphase eines
literaturwissenschaftlichen Dissertationsprojekts zu leisten. Ziel der Anschubfinanzierung ist es, innerhalb eines halben Jahres ein konkurrenzfähiges Gesuch für Stipendien oder für eine Projektanstellung
auszuarbeiten und an den entsprechenden Stellen einzureichen, um anschliessend die Dissertation im Rahmen einer Drittmittelförderung nahtlos weiterzuführen. Das Anschubstipendium über CHF 30 000 wird
in zwei halbjährlichen Tranchen à CHF 15 000 (mit Evaluation) ausbezahlt.


Ihr Profil
Sie verfügen über einen hervorragenden Masterabschluss (oder gleichwertigen Abschluss) in einer am Departement Sprach- und Literaturwissenschaften vertretenen Philologie oder in einem verwandten
Fachgebiet. Sie haben sich bereits vertiefte Gedanken über ein Dissertationsprojekt gemacht, das einen wesentlichen Beitrag zu Ihrem Fachgebiet leisten soll und sind motiviert, sich als aktives Mitglied im Doktoratsprogramm Literaturwissenschaft einzubringen. Für die Bewerbung und die Zulassung zum Doktorat ist ein Notendurchschnitt des Masterabschlusses von mindestens 5.0 im Schweizer System erforderlich, auf ein Zehntel gerundet (das entspricht in der Regel Note 2.5 im deutschen System). Für andere Benotungssysteme beachten Sie die «Häufigen Fragen» auf der Stipendienseite unserer Website dpl.dslw.unibas.ch. Das offizielle Abschlusszeugnis kann bis am 12.
Juni 2024 nachgereicht werden.
Wir bitten Sie, vor einer Bewerbung Kontakt mit möglichen Betreuungspersonen aufzunehmen und Orientierungsgespräche zu führen. In Frage kommen Professorinnen und Professoren des Departements
Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Basel. Spätestens zum Zeitpunkt des Bewerbungsgesprächs müssen Sie eine Betreuungszusage vorweisen können. Weiter bitten wir um aufmerksame Lektüre unserer Website.


Bewerbung
Folgende Unterlagen sind in elektronischer Form (gesammelt in einem PDF) bis am 17. April 2024 an den
Koordinator des Doktoratsprogramms Literaturwissenschaft, Dr. Dr. Christian Hänggi
(dok-lit@unibas.ch), zu senden:
1. Motivationsschreiben
2. Lebenslauf (ggf. mit Publikationsliste)
3. Skizze zum Dissertationsvorhaben (max. 5 Seiten exkl. Literaturverzeichnis)
4. Abschlusszeugnis mit Note (MA-Abschluss oder gleichwertiger Abschluss; falls das Zeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Erklärung beizulegen, dass es bis am 12. Juni 2024 vorliegen wird)
5. Eine bis zwei Textproben (darunter aussagekräftige Ausschnitte mind. einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit, insgesamt nicht mehr als 30 Seiten)
6. Referenzschreiben


Die Bewerbung kann in deutscher, französischer oder englischer Sprache eingereicht werden.
Bewerbungen von Personen, die bereits promoviert haben oder in ihrer Dissertation weit fortgeschritten sind, werden nicht berücksichtigt. Anschubstipendiatinnen und -stipendiaten müssen sich als
Doktorierende an der Universität Basel immatrikulieren und werden automatisch Mitglied des Doktoratsprogramms Literaturwissenschaft.


Zeitplan
Bewerbungsschluss: 17. April 2024
Vorauswahl und Einladung zum Bewerbungsgespräch: bis am 9. Mai 2024
Bewerbungsgespräche: bis am 24. Mai 2024
Entscheid über die Zusprache: Mitte Juni 2024
Antritt des Stipendiums: 1. Oktober 2024


Nähere Auskünfte erteilt Dr. Dr. Christian Hänggi unter dok-lit@unibas.ch.

mehr Informationen

more informations online

mehr Informationen online

SWEA international

SCHOLARSHIP FOR RESEARCH IN THE SWEDISH LANGUAGE, LITERATURE
AND/OR AREA STUDIES FOR THE YEAR 2024


The SWEA International Scholarship, in the amount of USD 15 000, will be awarded to a well merited doctoral candidate in the Swedish language, literature and/or area studies. It is addressed specifically to candidates who are well into the process of writing their dissertations. The candidate must be residing permanently outside Sweden and be studying at a non-Swedish university.


Application form and criteria for the  Scholarship are available in Swedish on SWEA International’s website, https://swea.org/stipendier/litteraturstipendiet/.
Deadline for submission of applications and supporting letters is January 15th, 2024.
Applications will be evaluated by an independent jury.
In March 2024, the jury will present a suitable candidate for the Literature Scholarship and the recipient is notified of the Award. All other applicants are informed that another candidate has been chosen.


The Scholarship will be awarded at the “Sverigemiddag” in Helsingborg, Sweden in August 2024.

Please do not hesitate to contact us for more information about SWEA or our Scholarship.
We look forward to hearing from you or your students.

 

webbsida

mer information här

more informations

Lehrkraft für besondere Aufgaben (m/w/d) (62,5%)


für Niederländisch und Schwedisch
oder für Niederländisch bzw. Schwedisch mit einer weiteren Fremdsprache


Das Sprachlernzentrum (SLZ) bietet den Studierenden der Universität Bonn ein fächer- und studiengangübergreifendes Programm allgemeinsprachlicher und fachsprachlicher Module in derzeit 17 Sprachen auf unterschiedlichen Niveaustufen an. Die Lehrveranstaltungen sind an den Vorgaben des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER) orientiert und UNIcert©-akkreditiert. Sie folgen einem Blended Learning-Konzept, in dem die Lernszenarien Präsenz & Online eng miteinander verbunden sind.


Ihre Aufgaben:

• Lehrtätigkeit in Höhe von 10 Semesterwochenstunden in den Sprachmodulen
des SLZ sowie Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Planung und der Vor-
und Nachbereitung des Unterrichts stehen.

Hierzu zählen:
• (Weiter-)Entwicklung des Lehrmaterials,
• Gestaltung und Korrektur von eLearning-Einheiten,
• Konzeption, Durchführung und Korrektur von Prüfungen,
• Betreuung der Kursteilnehmer*innen bezüglich ihrer individuellen Lernfortschritte und -möglichkeiten (inkl. eLearning).
• Mitwirkung am UNIcert©-Programm,
• Mitwirkung im Fortbildungsprogramm des SLZ,
• Mitwirkung bei der Einweisung neuer Lehrkräfte und deren didaktische Beratung,
• Durchführung von Hospitationen,
• Übernahme administrativer Tätigkeiten.


Ihr Profil:

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium (mindestens Master, Magister, Diplom)
vorzugsweise der Sprachlernforschung/Fremdsprachendidaktik oder einer ein-
schlägigen Philologie,
• oder ein universitärer Abschluss für das Lehramt mit 2. Staatsexamen,
• oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium (mindestens Master, Magister,
Diplom) in Kombination mit Berufserfahrung im Bereich der universitären
Fremdsprachenausbildung,
• ausgezeichnete Kompetenz (mindestens Niveau GER C1) im Niederländischen
und/oder Schwedischen und in einer weiteren modernen Fremdsprache des
Sprachmodulprogramms des SLZ,
• idealerweise Erfahrung als Lehrbeauftragte*r in der Fremdsprachenvermittlung für Erwachsene,
• Erfahrung in der Entwicklung von Blended Learning-Materialien,
• Kenntnisse des Urheberrechts in Forschung und Lehre,
• Erfahrung in der Umsetzung vorgegebener Curricula und Rahmenlehrpläne,
• Idealerweise gute Kenntnisse der modernen eDidaktik in Theorie und Praxis,
• interessiert an wissenschaftlichen Fragestellungen des Fremdsprachenunterrichts,
• engagiert, motiviert und bereit, sich rasch in neue Arbeitsbereiche einzuarbeiten,
• kooperative, eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise.


Wir bieten:

• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen,
wissenschaftsorientierten Team bei einem der größten Arbeitgeber der Region,
• flexible Arbeitszeiten,
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
• betriebliche Altersversorgung (VBL),
• zahlreiche Angebote des Hochschulsports,
• eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV durch die zentrale Lage in Bonn sowie
die Möglichkeit kostengünstige Parkangebote zu nutzen,
• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten,
• Entgelt nach Entgeltgruppe 13 TV-L.


Die Universität Bonn setzt sich für Diversität und Chancengleichheit ein. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Ihr Ziel ist es, den Anteil von Frauen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhöhen und deren Karrieren besonders zu fördern. Sie fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen werden in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz behandelt. Die Bewerbung geeigneter Menschen mit nachgewiesener Schwerbehinderung und von diesen gleichgestellten Personen ist besonders willkommen.
Die Beschäftigung als Lehrkraft für besondere Aufgaben mit zeitlich begrenzter Vertragslaufzeit ist nur möglich, wenn keine vorausliegende Beschäftigung beim selben Arbeitgeber vorliegt (vorangegangene Lehraufträge stehen einer Bewerbung nicht im Wege).
Wenn Sie sich für die Stelle interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Kopien von Hochschul- und Arbeitszeugnissen) bis zum 12.11.2023 unter Angabe der Kennziffer 3.2/2023/94 aus technischen Gründen ausschließlich in einer PDF-Datei (max. 10 MB) per E-Mail an: i.mandt@slz.uni-bonn.de.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Frau Dr. Sabine Dyer (022873-54114) oder Frau Dr. Isabell Mandt (022873-54115) gerne zur Verfügung. Postalisch übermittelte sowie unvollständige Bewerbungsunterlagen können nicht berücksichtigt werden. Wir werden Ihre Unterlagen nach Beendigung des Verfahrens vernichten.
Die Universität Bonn übernimmt keine Reisekosten.

 

weitere Informationen und pdf

Assistenz in Nordistik 60 %

 

(Eintrittsdatum 1.3.2024 oder nach Vereinbarung)

 

Am Fachbereich Nordistik des Departements Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Basel ist auf den 1.3.2024 oder nach Vereinbarung eine 60%-Stelle wissenschaftliche Assistenz (Prof. Dr. Lena Rohrbach) zu besetzen. Die Stelle dient der
wissenschaftlichen Weiterqualifikation und ist zeitlich befristet (1+3 Jahre für eine Promotion, 2+4 Jahre für eine Habilitation).

 

Ihre Aufgaben

– wissenschaftliche Weiterqualifikation (Dissertation oder Habilitation)
– 2 Semesterwochenstunden Lehre im Fachbereich Nordistik
– administrative Aufgaben zur Unterstützung der Abläufe im Fachbereich Nordistik

 

Ihr Profil
– sehr guter Studienabschluss (MA) in Nordistik/Skandinavistik oder einem vergleichbaren Fach
– Interesse an kulturwissenschaftlichen und interdisziplinären Fragestellungen
– Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Engagement für allgemeine Belange
des Fachbereichs
– Bewerbungen mit einem Habilitationsprojekt sind nur mit abgeschlossenem Doktorat möglich

 

Wir bieten Ihnen
– Möglichkeit zu wissenschaftlicher Weiterqualifikation
– Möglichkeit zu universitärer Lehrtätigkeit
– Vielseitige Tätigkeit in dynamischem Umfeld
– Einbindung in die standortübergreifende Zusammenarbeit der Schweizer Nordistik
– Anstellungsbedingungen gemäss Personal- und Gehaltsordnung der Universität Basel

 

Bewerbung
Bitte senden Sie uns folgende Bewerbungsunterlagen: Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Liste der Lehrveranstaltungen und Publikationen (sofern vorhanden), Abschlusszeugnisse, Textprobe von max. 20 Seiten (z.B. Kapitel aus Masterarbeit, Dissertation, Aufsatz o.ä.), Exposé des geplanten Dissertations- bzw. Habilitationsprojektes (max. 5 Seiten).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung in elektronischer Form (bitte alle Unterlagen in einem möglichst
komprimierten PDF-Dokument zusammengefasst) bis zum 30.11.2023 an Prof. Dr. Lena Rohrbach (l.rohrbach@unibas.ch).

 

Rückfragen können an dieselbe Adresse  gesendet werden.

 

weitere Informationen

 

Wissenschaftliche Assistenz in der skandinavistischen Mediävistik 60%


In der Abteilung Skandinavistik des Deutschen Seminars ist per 1. Februar 2024 (oder nach Vereinbarung) eine Wissenschaftliche
Assistenz-Stelle in der skandinavistischen Mediävistik neu zu besetzen.


Ihre Aufgaben

• Eigene Forschungstätigkeit
• Verfassen einer Promotion
• Beteiligung an Forschungsprojekten der Abteilung für Skandinavistik
• Regelmässige Lehre (2 SWS Lehrveranstaltungen pro Jahr)
• Mitwirkung an der Verwaltung des Lehrstuhls und der Abteilung


Ihr Profil

• Sie verfügen über einen sehr guten Masterabschluss in Skandinavistik oder einer vergleichbaren Disziplin
• Sie sind gewillt, sich im Rahmen einer Promotion an der Universität Zürich im Bereich der skandinavistischen Mediävistik weiter zu qualifizieren
• Sie haben Interesse an kulturwissenschaftlichen und interdisziplinären Fragestellungen
• Sie sind bereit, sich in die spezifischen Arbeits- und Diskussionszusammenhänge am Deutschen Seminar einzubringen
• Sie schätzen selbständiges Arbeiten, sind aber auch teamfähig
• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse des Altnordischen
• Sie verfügen über gute aktive und passive Kenntnisse einer modernen skandinavischen Sprache


Wir bieten Ihnen
• Einbindung in das junge, motivierte Team des Lehrstuhls sowie die Abteilung Skandinavistik und den Mittelbau des Deutschen Seminars
• Einbindung in das interdisziplinäre Kompetenzzentrum «Zürcher Mediävistik»
• Einbindung in die standortübergreifende Zusammenarbeit der Schweizer Nordistik
• sehr gute Bibliothekssituation
• Entlöhnung nach kantonalen Richtlinien
• eine abwechslunsgreiche Tätigkeit in einem nicht alltäglichen, interessanten und gesellschaftlich relevanten Umfeld. Diversität und Inklusion sind uns ein wichtiges Anliegen.


Arbeitsort
Schönberggasse 9, 8001 Zürich


Stellenantritt
Der Stellenantritt erfolgt per 01.02.2024 oder nach Vereinbarung.
Interessent:innen werden gebeten, ihre Bewerbung mit folgenden Unterlagen als integrales PDF-Dokument einzureichen: aussagekräftiges Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Expose des Promotionsvorhabens (max. 5 Seiten), Liste der Lehrveranstaltungen und Veröffentlichungen (sofern vorhanden) sowie Angabe von mindestens einer Referenzperson. Bitte schicken
Sie in einem zweiten PDF-Dokument zudem eine Textprobe von max. 20 Seiten (z.B. Kapitel aus der Masterarbeit, Aufsatz o.ä.).
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis spätestens am 15.11.2023 ein.


Weitere Auskünfte
Für inhaltliche Fragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Lena Rohrbach
Bitte bewerben Sie sich über bewerbung@ds.uzh.ch oder das UZH-Stellenportal http://www.jobs.uzh.ch .

 

weitere Infos

Ten part-time positions (65%) as a Doctoral Researcher

 

At the University of Greifswald’s interdisciplinary International Research Training Group “Baltic Peripeties. Narratives of Reformations, Revolutions and Catastrophes”, in the Faculty of Arts and Humanities, ten part-time positions (65%, subject to the provision of funds by the German Research Council, DFG) are available at the earliest from 1 April 2024, as a

 

Doctoral Researcher.

 

The fixed-term positions are limited until 30 September 2025 with a planned extension for an additional 1.5 years (subject to funding approval by the DFG). Payment will be made according to pay group 13 TV-L Wissenschaft.

 

To see the entire Job Announcement 23/E23, please follow this link.

 

Die vollständige Stellenausschreibung 23/E23 auf Deutsch finden Sie hier.

 

List of sample topics for dissertation projects

PhD Fellowship as part of the research project ‘Danish-German Cultures (1773-1864): Conflict and Cohesion’, funded by The Independent Research Fund Denmark

 

The Department of English, Germanic, and Romance Studies at the University of Copenhagen is offering a fully funded 3-year PhD scholarship commencing 1 February 2024 or as soon as possible thereafter.

We are looking for a candidate who is highly motivated to undertake doctoral research as part of a three-year collaborative project funded by Independent Research Fund Denmark and headed by Associate Professor Anna Sandberg.

 

Presentation of the host project
“Danish-German Cultures (1773-1864). Conflict and Cohesion” is a cultural history project which investigates the hybrid culture of Danish-German coexistence in the Danish composite state from 1773-1864. The aim of the project is to write a new transcultural history of art, literature, language and human practices. We will explore how authors, artists, intellectuals and academics, as well as civil servants and politicians, lived and worked in a zone with two nationalities and the two languages Danish and German in the cosmopolitan state. This will challenge the dominant narrative of ideological battles, mutual exclusions and war, and instead examine the dual conditions of conflict and cohesion before the formation of the Danish nation state in 1864.

This period of pluralistic and bilingual identity formation will be examined in case studies from four disciplines of the humanities: comparative literature, art history, history and linguistics by, a) analyzing the interplay between the micro level of individual practices and the macro level of state, politics, and institutions respectively and b) offering a longitudinal perspective of the period divided into two phases from 1773-1814 and 1814-1864 and c) taking into consideration the spatial relations between Copenhagen-Kiel, the Danish Kingdom-the German Duchies, and the Conglomerate State-Europe. 

Theoretically we propose an approach of entangled history to study the interdepencies between Danish and German, drawing furthermore on concepts like “contact zone”, “semiosphere”, and cultural border crossers (“Grenzgänger”).

Our investigation aims at 1) exploring the hybrid cultural identification and identity models of the period (as alternatives to state citizen identity and mono-national identities) 2) analyzing the narratives and imaginaries employed in literature, art, language, and life-writing, and 3) comparing the Danish-German state with pluralistic identity formations in other European border regions and  states in order to test its potentials in today´s nationalized and globalized world.

 

Job description
The work to be undertaken by the successful PhD candidate is an independent PhD research project designed to fit the overall research agenda of Danish-German Cultures (1773-1864): Conflict and Cohesion with an emphasis on the transformation from a multilingual to a monolingual society, and the interplay between German and Danish language before and during the ideologization of the national languages. More specifically, the PhD candidate will be expected to design and conduct a historical and linguistic case study focusing on the change of language-society relations between 1773-1864. The PhD project can investigate language practice (the functions of German and Danish in different social milieus and official domains) and/or language attitudes in the period; include a mapping of the linguistic contact zones in society; or perform a contrastive analysis of language ideologies in German and Danish language histories (e.g. Jakob Grimm (1848), C.F. Allen (1857-58), N.M. Petersen (1829-30) as well as the letters between Grimm and Rasmus Rask), which goes beyond the perspective of the triumphant monolingualism (as depicted in the national language histories of Skautrup 1944-1968; Diderichsen, 1968).The project can also integrate literary language, translational history and genres such as school books or language instruction books. The relation of language and identities (identity constructions, imagined communities, perceptions) should play a central role.

The case study will be chosen in collaboration with the PhD supervisor, based on the specific case(s) proposed in the successful candidate’s PhD project description. PhD candidates are expected to outline a research design for the case study as part of their application. The project can be situated within the field of linguistics, literature, or history but has to analyse linguistic material and sources. We welcome projects which contribute with new material and archival sources. Theoretically, the PhD project should contribute to the host project’s overall framework and research interests and the interdisciplinary dialogue.

The PhD student will be supervised by Associate Professor Anna Sandberg (a co-supervisor might be appointed depending on the project).  The thesis can take the form of a monograph, or it can be article based, depending on the nature of the proposed project and the successful candidate’s preferences.

 

Key criteria for the assessment of applicants

 • Applicants must have a relevant master’s degree (120 ECTS), possibly with a specialization (speciale) within the areas of linguistics (historical sociolinguistics), German or Danish Studies, or History.  Applicants with a non-Danish Master’s degree will have their degree assessed by the Ministry of Higher Education and Science in order to establish that their Master’s degree is equivalent to a Danish Master’s degree. Please read more at the Ministry of Higher Education and Sciences website: https://ufm.dk/en
 • The successful applicant will have advanced analytical skills and be a strong communicator in Danish and German as well as English. We expect the PhD thesis to be written in Danish or German, alternatively in English.
 • Since the case study will involve data and material in Danish as well as German, applicants must document advanced knowledge of Danish and German
 • Due to the collaborative nature of the host project, it is essential that the candidate has excellent collaborative skills and a strong interest in being part of a close-knit research team.
 •  

Additional critera for the assement of applicants

 • Exam results
 • The time taken to complete previous degrees (taking any periods of leave into account)
 • Previous publications
 • Relevant work experience
 •  

Key criteria for the assessment of the PhD project description

 • Relevance of the proposed PhD project for the host project
 • Intellectual originality
 • Theoretical contribution
 • Research design
 • Feasibility of the proposed project
 •  

Place of employment
The place of employment is The Department of English, Germanic and Romance Studies (Engerom), Faculty of Humanities, University of Copenhagen, and the successful candidate will be part of the PhD programme at the Faculty of Humanities, attached to the PhD coordinator and group of PhD students at the Department of English, Germanic and Romance Studies. We offer creative and stimulating working conditions in a dynamic and international research environment. 

 

Terms of employment
The employment as PhD fellow is full time and for 3 years.

It is conditioned upon the applicant’s successful enrolment as a PhD student at the Graduate School at the Faculty of Humanities, University of Copenhagen. This requires submission and acceptance of an application for the specific project formulated by the applicant.

The PhD study must be completed in accordance with The Ministerial Order on the PhD programme (2013) and the Faculty’s rules on achieving the degree. 

 

Questions
For further information and specific questions about the PhD fellowship, please contact the principal investigator, Anna Sandberg, annas@hum.ku.dk 

General information about PhD study at the Faculty of Humanities is available at the PhD Studies’ website: https://phd.humanities.ku.dk/

 

Application procedure
Your application must be submitted electronically by clicking ‘Apply now’ below. The application must include the following documents:  

 1. Project abstract (max. 1,200 characters)
 2. Motivated letter of application (max. one page)
 3. A detailed project description (max. 12,000 characters)
 4. CV incl. education, experience, language skills and other skills relevant for the position

Applicants must also upload the following documentation:

 1. A copy of master’s degree diploma (if not available before the application deadline, a pre-approval must be submitted) 
 2. A copy of master’s degree transcript of records (an official description of the grading scale must be included)  
 3. A copy of bachelor’s degree diploma  
 4. A copy of bachelor’s degree transcript of records (an official description of the grading scale must be included)
 5. Publication list (if any) 

If the master diploma and/or examination records are in another language than English, German, French, Spanish, Danish, Norwegian or Swedish, please include a translation into either of these languages in your application.

We reserve the right not to consider material received after the deadline, and not to consider applications that do not live up to the abovementioned requirements. 

 

Project description
Project descriptions should outline the overall objectives, as well as design and timeline of the project and include:

 • presentation of thestate of art
 • presentation and motivation of the theoretical framework
 • presentation and discussion of choice of methods and research design
 • a description of the project itself and how you see it fitting in with the larger research project and contributing substantially to it
 • a working plan for the project
 •  

The project description must not exceed 6 standard pages, corresponding to approx. 12,000 characters (excluding bibliography). A substantial breach of this will result in the application being excluded from consideration. 

 

Please adhere to the guidelines at this page:

https://phd.humanities.ku.dk/become-phd-student/how-to/application-requirements/project-guidelines/

 

You can read about the recruitment process at https://employment.ku.dk/faculty/recruitment-process/

 

more information

Aussagekräftige Bewerbungen (einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen) werden bis zum 26.09.2023 in einer PDF-Datei elektronisch unter dem Kennwort: „FID-Services“ erbeten an:

 

Dr. Kerstin Helmkamp

Direktorin der Universitätsbibliothek Kiel

Email: sekretariat@ub.uni-kiel.de

 

Sollten Sie Fragen zu der angebotenen Stelle haben, wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Ruth Sindt (0431-880-2739 bzw. sindt@ub.uni-kiel.de).

An der Universitätsbibliothek (UB) Kiel der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist zum nächstmöglichen Termin die Stelle für eine*n

 

 Nordeuropahistoriker*in (m/w/d) oder Skandinavist*in (m/w/d)

 

im DFG-Projekt Fachinformationsdienst (FID) Nordeuropa befristet für mind. 15 Monate zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht dem Umfang einer vollen Stelle und beträgt zz. 38,7 Stunden.

 

Die UB Kiel richtet ihren Betrieb und ihre Angebote entlang ihrer sechs strategischen Ziele laufend neu aus. Schwerpunkte sind dabei die Informationsversorgung, Lernorte, Open Access und Publizieren sowie digitale Geisteswissenschaften/Forschungsdatenmanagement für Forschung, Studium und Lehre auf dem gesamten Campus mit rund 3.700

Universitätsbeschäftigten und 27.500 Studierenden. Die UB Kiel engagiert sich in

Kooperationsprojekten mit zahlreichen Partner*innen auf dem Campus und darüber hinaus.

 

Innerhalb der Abteilung „Wissenschaftliche Dienste“ ist der FID Nordeuropa ein zentraler

Anlaufpunkt und lebendiges Servicezentrum für die Nordeuropaforschung in ganz

Deutschland. Er bietet Wissenschaftler*innen umfassende Unterstützung beim Zugriff auf Informationsressourcen und entwickelt derzeit zahlreiche Services im Bereich des Forschungsdatenmanagements. Wir suchen einen engagierte*n Nordeuropawissenschaftler*in, der/die das FID-Team bei der Verbesserung der Suchmöglichkeiten im indexbasierten Suchsystem der vifanord fachlich unterstützt.

 

Ihre Aufgaben

 • Fachliche Analyse und Qualitätskontrolle von Sacherschließungsdaten (Schlagwörter) im Rahmen der IT-basierten Entwicklung automatisierter Erschließungsprozesse im Suchsystem der vifanord
 • Mitarbeit beim Ausbau der FID-Services im Bereich des Forschungsdatenmanagements mit Schwerpunkt auf der Vernetzung nach Nordeuropa
 • Normdatenansetzung und Anreicherung von Normdaten in der GND
 • Mit-Entwicklung von Services für die Fachcommunity im Bereich der Informationskompetenz
 • Content Management und Öffentlichkeitsarbeit im Portal vifanord
 • Organisation von Netzwerktreffen im Rahmen des „Netzwerk NordOst“ sowie des „Biblioteksmöte“

 

Wir erwarten

 • Abgeschlossenes Hochschulstudium (Masterabschluss) der nordeuropäischen Geschichte und/ oder Skandinavistik
 • Arbeitserfahrung in einer wissenschaftlichen Bibliothek mit einem Schwerpunkt auf der Erschließung oder die Bereitschaft, sich in dieses Thema einzuarbeiten
 • Erfahrung im Umgang mit geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten, vornehmlich aus dem nordeuropäischen Kontext
 • Sehr gute Sprachkenntnisse in mind. einer skandinavischen Sprache
 • Sicherer Umgang mit EDV-Anwendungen
 • Gutes Urteilsvermögen und hohe Kommunikationsfähigkeit

 

Wünschenswert wären

 • Erfahrungen im Bereich der Informationskompetenz

 

Unser Angebot

 • Eine verantwortungsvolle Aufgabe beim Aufbau von Services für das Forschungsdatenmanagement im FID Nordeuropa
 • Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in der Netzwerktätigkeit des FID Nordeuropa als Mitglied eines lebendigen Teams
 • Einen einzigartigen Dienstort an der Schnittstelle zwischen Deutschland und Skandinavien in einer kulturell lebendigen Stadt am Meer
 • Mitarbeiterkonditionen in diversen Einrichtungen (Mensa, Hochschulsport, Jobtickets, etc.)
 • 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr und tarifliche Vergütung inkl. Jahressonderzahlung
 • Eine betriebliche Altersvorsorge mit hoher Zuzahlung durch den Arbeitgeber

 

 

Wir freuen uns, wenn wir Sie für diese wichtige Aufgabe und unser Team gewinnen können.

 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.

 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung von Teilzeitbeschäftigung liegen im besonderen Interesse der Universität. Deshalb werden an Teilzeit interessierte Bewerber*innen besonders angesprochen. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann.

 

Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.

 

mehr Informationen

Die Åbo Akademi Universität sucht zum 1.8.2024 eine*n Universitätslektor*in im Fach Deutsch. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.

Die Stelle ist im Fach Deutsche Sprache und Literatur im Fachbereich Sprachen der Fakultät für Geisteswissenschaften, Psychologie und Theologie (FHPT) angesiedelt. Das Personal des Fachs besteht aus einem Professor und zwei Universitätslektor*innen, während am Fachbereich Sprachen der Fakultät insgesamt etwa 30 Mitarbeiter*innen tätig sind. Es besteht eine enge Zusammenarbeit innerhalb des Fachbereichs und ein gemeinsamer Studiengang für Übersetzung ist geplant. Insgesamt hat der Studiengang 130 Studierende auf Bachelor- und Masterniveau. Die Germanistik an der Åbo Akademi Universität zeichnet sich durch ein interdisziplinäres Profil und gut etabliertes internationales Netzwerk sowohl in der Forschung als auch in der Lehre aus.


Åbo Akademi söker en universitetslektor i tyska från och med 1.8.2024. Anställningen som universitetslektor är på heltid och tillsvidare.

Befattningen hör till ämnet tyska språket och litteraturen vid utbildningsprogrammet för språk vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT). Ämnets personal består av en professor och två universitetslektorer medan fakultetens språkutbildning i sin helhet har ca. 30 anställda. Samarbetet inom utbildningsprogrammet är nära och ett gemensamt studieprogram i översättning planeras. Sammantaget har utbildningsprogrammet 130 studerande på kandidat- och magisternivå. Germanistiken vid Åbo Akademi kännetecknas av en interdisciplinär profil och ett välförankrat internationellt nätverk både inom forskning och undervisning.

ARBETSBESKRIVNING
Universitetslektorers arbetsuppgifter består av undervisning och forskning. Universitetslektorn i tyska har som arbetsuppgifter undervisning, handledning och examination i huvudsak på kandidat- och magisternivå och därtill hörande administration, bl.a. kursplanering, rådgivning och utveckling av ämnets studieprogram. Universitetslektorn har ett brett undervisningsuppdrag i vilket hör kurser i tysk språkvetenskap, litteratur och tillämpad lingvistik samt den sociala och historiska kontexten i länder där tyska talas. Undervisningen innefattar även språkfärdighetsundervisning.
 
Universitetslektorn kan forska högst 1/3 av arbetstiden. Universitetslektorn förväntas delta i ämnets forskarseminarier och bidra till den existerande forskningsmiljön, gärna med egna projektansökningar.

Universitetslektorer omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1612 timmar per år. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en arbetsplan. 


BEHÖRIGHETSVILLKOR, FÖRVÄNTAD KOMPETENS OCH PROFIL
Av universitetslektorn krävs en doktorsexamen i undervisningsämnet eller närliggande ämne och undervisningsförmåga.  Den framgångsrika kandidaten för positionen har därtill:

 • förmåga till samverkan och teamarbete
 • erfarenhet av undervisning i antingen tysk lingvistik eller tysk litteratur på högskolenivå
 • intresse av att utveckla sig vidare inom högskolepedagogik
 • erfarenhet av undervisning i tyska som främmande språk (Deutsch als Fremdsprache) är meriterande


BEDÖMNING 
Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier:

– Pedagogisk kompetens (50 %), inklusive relevant undervisnings- och handledningserfarenhet inom ämnesområdet, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande
– Vetenskaplig kompetens (30 %), vilket innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området
– Samverkan och interaktiv kompetens (20 %) inklusive samhälleliga uppdrag, erfarenhet av att samverka i nationella och internationella nätverk samt god samarbetsförmåga och administrativ förmåga

Anställningen görs efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Sökande kan inbjudas till intervju och ombes avge undervisningsprov.

Vid nyanställning tillämpas prövotid.


SPRÅKKRAV
Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår av universitetslagens 78 § (558/2009) samt i 1-2 § i Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010). 

En utländsk eller icke-infödd finsk medborgare befrias från kravet på kunskaper i svenska respektive finska. Förvaltningsspråket vid Åbo Akademi är emellertid svenska, varför tidigare kunskaper i svenska kan vara till gagn i administrativa och ämnes- och fakultetsöverskridande arbetsuppgifter. Åbo Akademi erbjuder kurser i svenska för internationell personal. Befattningsinnehavaren ska ge undervisningen på tyska, vilket förutsätter utmärkta kunskaper i undervisningsspråket. 


LÖN
Lönen betalas enligt universitetens lönesystem i Finland och ges enligt kravnivå 5-6 för universitetslektorer. Därtill kommer en på individuella prestationer baserad löneandel. Se universitetens lönetabeller


ANSÖKAN
Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan senast 31.10.2023, kl. 15.00 (finsk tid). Se stöd för elektronisk ansökan.

Till ansökan fogas följande bilagor :

 • Ett ansökningsbrev, med en beskrivning av för uppgiften relevanta erfarenheter och färdigheter (högst 2 sidor) (på engelska el. svenska)  
 • En meritförteckning, enligt modellen av den Forskningsetiska delegationen, TENK  (eng/sv)
 • En fullständig publikationsförteckning (eng/sv)
 • En separat lista med maximalt fem viktigaste publikationer som den sökande vill åberopa för att styrka sin kompetens för uppgiften. Ladda upp publikationerna i rekryteringssystemet som pdf eller länka till dem i listan 
 • En pedagogisk portfölj  (eng/sv)
 • En forskningsplan(högst 4 s.)  (eng/sv)
 • intyg över för uppgiften lämplig avlagd doktorsexamen
 • eventuella övriga intyg (språkintyg, intyg över pedagogiska studier)
 • kontaktuppgifter till två referenser


VAD VI ERBJUDER
Ta tillfället i akt och kom med i vår dynamiska och internationella gemenskap. Som anställd vid Åbo Akademi får du tillgång till olika förmåner samt en trygg och välkomnande campusmiljö. Dessa inkluderar företagshälsovård, modern forskningsinfrastruktur och verktyg för undervisning, personalutbildning och kontinuerligt lärande, inklusive möjligheten att studera både pedagogik och språk. 

Vi stöder personalens välbefinnande genom att erbjuda heltäckande förebyggande företagshälsovård i tillägg till allmän sjukvård. Dessutom omfattas all personal av Åbo Akademis personalrese- och arbetsolycksfallsförsäkring.  

Universitetet erbjuder friskvårds- och välbefinnandetjänster. Personalen kan utnyttja möjligheterna till gym- och gruppträningspass samt andra mångsidiga träningsaktiviteter som finns på campus via CampusSport.

Finland erbjuder också många utmärkta statsunderstödda tjänster för medborgarna, inklusive förmånlig dagvård och en grundskola, som konsekvent rankas bland de bästa i världen. För familjer erbjuder Åbo stad språkbad och förskoleundervisning på engelska. Åbo internationella skola erbjuder dessutom grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet på engelska.

Mer information om Åbo Akademi som organisation finns på våra webbsidor.


INFORMATION
Närmare information om befattningen ges av professor Christopher Schmidt, tfn +358 2 215 4209, e-post: christopher.schmidt[a]abo.fi och information om ansökningsprocessen ges av HR-specialist Jenni Kronqvist, e-post: jenni.kronqvist[a]abo.fi.

Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

mer information och tysk

Zum 1. Dezember 2023 oder nach Vereinbarung ist eine Promotionsstelle (65 %) im Fachbereich Skandinavistik/Nordeuropa-Studien am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin für die Dauer von drei Jahren zu besetzen.

 

Die Stelle ist Teil des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderten Forschungsprojekts „Nachhallende Netzwerke. Diskursive, räumliche und personelle Knotenpunkte altnordistischer Forschungsparadigmen (1650– 1950)“ (Leitung: Prof. Dr. Lukas Rösli, Humboldt-Universität zu Berlin; Prof. Dr. Lena Rohrbach, Universität Basel), in dem in insgesamt sieben Teilprojekten die Ursprünge und Setzungen von zentralen Begrifflichkeiten und Konzepten in der internationalen Forschung zum skandinavischen Mittelalter vom 17. bis zum 20. Jahrhundert und deren fortdauernde Wirkung in komplexen Netzwerken von Forschenden, Forschungsinstitutionen und Texten untersucht werden sollen. Das Projekt wird zum 1. Dezember 2023 seine Arbeit aufnehmen.

Aufgabengebiet:

 • wiss. Dienstleistungen in Forschung in einem Teilprojekt zu diskursiven Setzungen rund um das Konzept des isländischen Freistaats
 • Ziel des Teilprojekts ist es, ausgehend des von Konrad Maurer konstruierten Begriffs des isländischen Freistaats, die Narrative in den Setzungen zur isländischen Vergangenheit und deren Entwicklung bis ins frühe 20. Jahrhundert nachzuzeichnen und die zentralen Akteure zu identifizieren, die an ihrer diskursiven Ausarbeitung und konzeptuellen Verbreitung mitwirkten
 • Die genaue Ausrichtung des Teilprojekts wird gemeinsam vereinbart
 • Die Dissertation kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden
 • Im Rahmen der Projektarbeit beteiligen Sie sich daneben in enger Zusammenarbeit mit den anderen Projektmitgliedern an gemeinsamen Veranstaltungen und nehmen an den regelmäßig stattfindenden Projekttreffen teil
 • Aufgaben zur eigenen wiss. Qualifizierung (Promotion)

 

Anforderungen:

 • sehr gut abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium (Masterabschluss) in Skandinavistik/Nordeuropa-Studien oder einem angrenzenden Fach
 • Forschungsinteressen: altnordisch-isländische Literatur, skandinavische Geschichtskonzeption ab dem 19. Jahrhundert, Ideologiekritik, Fachgeschichte
 • gute Kenntnisse der deutschen, englischen und einer modernen skandinavischen Sprache werden vorausgesetzt
 • gute passive Sprachkenntnisse des Altnordischen/Isländischen
 • Interesse an der Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen und historischen Fragestellungen
 • schnelle Auffassungsgabe, Teamfähigkeit, Organisationstalent, Selbständigkeit, Flexibilität, Kreativität

 

Bewerbungen von Wissenschaftler*innen aus dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerbung an

Bewerbungen (Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs, Textprobe von max. 20 Seiten, z. B. aus der MA-Arbeit, Verzeichnisse von Schriften und Lehrveranstaltungen, Kopien relevanter Zeugnisse und Urkunden, Name und Anschrift mindestens einer Referenzperson) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer an die Humboldt-Universität zu Berlin, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut, Prof. Dr. Lukas Rösli, Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder bevorzugt per E-Mail in einer PDF-Datei an lukas.roesli@hu-berlin.de.

Auch Fragen zu den erforderlichen Bewerbungsunterlagen können an diese E-Mail-Adresse gerichtet werden.

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen. Beglaubigungen von Kopien sind nicht erforderlich.

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens finden Sie auf der Homepage der Humboldt-Universität zu Berlin: https://hu.berlin/DSGVO.

mehr Informationen

Doktorand:in (d/w/m) Skandinavistik
100% / ab dem 1. Dezember 2023 oder nach Vereinbarung

«Nachhallende Netzwerke.
Diskursive, räumliche und personelle Knotenpunkte altnordistischer
Forschungsparadigmen (1650–1950)»

Universität Basel
Departement Sprach- und Literaturwissenschaften
Fachbereich Nordistik

Die Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, kurze Textprobe
[max. 20 Seiten, z.B. aus der MA-Arbeit], Name und Anschrift von mind. einer Referenzperson)
sind elektronisch in Form einer pdf-Datei einzureichen bis zum 15. September 2023 an:
l.rohrbach@unibas.ch

mehr Informationen
more information

Auf den 1. Dezember 2023 oder nach Vereinbarung ist eine Promotionsstelle (100%) im Fachbereich Nordistik der Universität Basel für die Dauer von drei Jahren zu besetzen.
Die Stelle ist Teil des vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsprojekts «Nachhallende Netzwerke.
Diskursive, räumliche und personelle Knotenpunkte altnordistischer
Forschungsparadigmen (1650–1950)» (Leitung: Prof. Dr. Lena Rohrbach, Universität Basel; Prof. Dr. Lukas Rösli, HU Berlin), in dem in insgesamt sieben Teilprojekten die Ursprünge und Setzungen von zentralen Begrifflichkeiten und Konzepten in der internationalen Forschung zum skandinavischen Mittelalter vom 17. bis zum 20. Jahrhundert und deren fortdauernde Wirkung in
komplexen Netzwerken von Forschenden, Forschungsinstitutionen und Texten untersucht werden sollen. Das Projekt wird zum 1. Dezember seine Arbeit aufnehmen.


Ihre Aufgaben
Im Rahmen des binationalen Forschungsprojekts bearbeiten Sie ein Teilprojekt zu diskursiven Setzungen von Begriffen und Konzepten der Textkritik avant la lettre in den Arbeiten der danoisländischen Handschriftensammler und Protophilologen am Anfang der Fachgeschichte der Altnordistik im 17. und 18. Jahrhundert. Im Zentrum dieses Projekts stehen die handschriftliche Überlieferung und gedruckte Texte im Umfeld von Árni Magnússon und
Thormod Torfæus. Die genaue Ausrichtung des Teilprojekts wird gemeinsam vereinbart. Die Dissertation kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.
Im Rahmen der Projektarbeit beteiligen Sie sich daneben in enger Zusammenarbeit mit den anderen Projektmitgliedern an gemeinsamen Veranstaltungen und nehmen an den regelmässig
stattfindenden Projekttreffen teil.
Auf Anfrage (l.rohrbach@unibas.ch) können gerne weitere Informationen zum Projekt zur Verfügung gestellt werden.


Ihr Profil
– Masterabschluss in Nordistik/Skandinavistik oder angrenzenden Fächern
– Forschungsinteressen: altnordische Literaturgeschichte, skandinavische Frühe Neuzeit, skandinavische Handschriftenkultur, (Geschichte der) Textkritik
– gute passive Sprachkenntnisse des Altnordischen/Isländischen und einer modernen
skandinavischen Sprache. Lateinkenntnisse sind von Vorteil.
– Interesse an der Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen und historischen Fragestellungen
– schnelle Auffassungsgabe, Teamfähigkeit, Organisationstalent, Selbständigkeit, Flexibilität,
Kreativität

Titel der zu besetzenden Stelle: 6 Promotionsstellen im Graduiertenkolleg “Family Matters”
Ort der zu besetzenden Stelle: Ludwig Maximilians Universität München
Einstellungsdatum: 1. April 2024
Bewerbungsfrist: 15. September bis 15. November 2023
Kontaktperson (u. ggf. E-Mail): Joachim Schiedermair joachim.schiedermair@lrz.uni-muenchen.de

 

Das von der DFG geförderte Graduiertenkolleg 2845 „Family Matters. Figuren der Ent-Bindung” an der LMU München schreibt zum 1. April 2024 erneut 6 Stellen für Doktorand/innen aus. Die Bewerbung ist zwischen dem 15. September und dem 15. November 2023 über das Bewerbungsportal der LMU möglich. Weitere Informationen und die Links zum Bewerbungsportal und zu unserer neuen Website (im Aufbau) finden Sie vorläufig noch hier:
https://www.ndl5.germanistik.uni-muenchen.de/aktuelles/grako-family-matters/index.html
Für die Bewerbung brauchen Sie
– einen überdurchschnittlichen Hochschulabschluss (Master, Staatsexamen oder vergleichbare) in einem der beteiligten Fächer (vorläufiges Zeugnis genügt)
– ein Exposé des geplanten Dissertationsvorhabens (6 bis max. 10 Seiten)
– 2 Referenzen (Empfehlungsschreiben oder Gutachten zur Abschlussarbeit)


The DFG-funded Research Training Group 2845 “Family Matters. Figures of
Allegiance and Release” at University of Munich (LMU) invites again
applications for 6 PhD positions, commencing April 1, 2024. Applications
must be submitted between September 15 and November 15, 2023, via the
LMU application portal. Further information and links to the application
portal and to our new website (under construction) can be found here:
https://www.ndl5.germanistik.uni-muenchen.de/aktuelles/grako-family-matters/index.html
For the application you need
– an above-average university degree (Master, or comparable) in one of
the participating disciplines (a preliminary diploma is sufficient)
– an outline of the planned dissertation project (6 to max. 10 pages)
– 2 references (letters of recommendation or reports on the Master’s
thesis)

Laufende Stellenangebote

Ordcap Sprachschule – Die Onlineschule für die Sprachen des Nordens
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend
Kontaktperson: Catharina Capteyn (post@ordcap.de)

Die Online-Sprachschule Ordcap sucht laufend Sprachlehrer aller nordischen Sprachen – Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Isländisch, Finnisch (wenn du noch etwas anderes kannst, gerne!) auf Honorarbasis für eine langfristige Zusammenarbeit. Wir unterrichten gemütlich per Online-Videokonferenz im Einzel- oder Kleingruppenkurs, so dass du von überall aus und nach eigener Zeiteinteilung arbeiten kannst. Ich freue mich über jede Vergrößerung des Teams!

Weitere Informationen gibt es auf https://www.ordcap.de/lehrer/

Lehrkräfte für alle nordischen Sprachen auf Honorarbasis für Online-Sprachschule gesucht!

Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Isländisch und Färöisch

 

skandia-lingua.de – Sprachschule für Nordeuropa


Besetzung: laufend
Bewerbungsfrist: laufend
Kontakt: Gernot Hohnstein (info@skandia-lingua.de)

 

Hast du Lust, Teil unseres Teams zu werden? Unsere Online-Sprachschule skandia-lingua.de in Greifswald ist auf der Suche nach neuen Lehrkräften für alle Sprachen des Nordens. Wir bieten regelmäßig Unterricht in Kleingruppenkursen und Individualtraining an, der über Online-Plattformen wie Skype, Teams, Meet oder Zoom durchgeführt wird.

Schreib uns gern jederzeit an! Wir freuen uns.

Weitere Informationen: skandia-lingua.de

Swenson Center

The deadline for applications is May 15, annually.

The Dagmar and Nils William Olsson Visiting Scholar Award

This award is a reimbursement of travel and living expenses associated with your 1- to 2-week visit to the Swenson Center, up to $2,500. The award is open to anyone doing academic research on any aspect of Swedish-American history. It is not intended to be used for genealogical research. We encourage graduate students and younger scholars to apply. The award should be used within one year of notification. Following your research, you will be expected to write a short article summarizing your project and use of the Swenson Center’s materials for publication in our quarterly journal, digital repository, and/or on our website.

More details here: www.augustana.edu/swenson/academic/visitingscholar

Volkshochschule Heilbronn
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend
Kontaktperson: Ralf Schusser(schusser@vhs-heilbronn.de)

Die Volkshochschule Heilbronn sucht ab sofort Dozentinnen und Dozenten für skandinavische Sprachen als freie Mitarbeiter auf Honorarbasis

Voraussetzungen: ein Hochschulabschluss in Skandinavistik, Unterrichtserfahrung in der Erwachsenenbildung in den Fächern Schwedisch, Dänisch oder Norwegisch, ein sicheres Auftreten, Zuverlässigeit und zeitliche Flexibilität

Nähere Informationen gibt es hier.

Augustana College Illinois
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: 01.05. (Jährlich)

This award is a reimbursement of travel and living expenses associated with your 1- to 2-week visit to the Swenson Center, up to $2,500. The award is open to anyone doing academic research on any aspect of Swedish-American history. It is not intended to be used for genealogical research. We encourage graduate students and younger scholars to apply. The award should be used within one year of notification. Following your research, you will be expected to write a short article summarizing your project and use of the Swenson Center’s materials for publication in our quarterly journal, digital repository, and/or on our website.

Nähere Informationen gibt es hier.

Kopenhagen
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend

Die Deutsch-Dänische Handelskammer (DDHK) bietet Studenten aus Deutschland die Möglichkeit ein Auslandspraktikum im Zentrum Kopenhagens zu absolvieren.

Nähere Informationen gibt es hier.