Close

Aktuell

CfP – Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur 2022

Samlaren välkomnar nu bidrag till årets nummer. Samlaren strävar efter att vara en bred mötesplats för forskning om svensk och nordisk litteratur och välkomnar kvalificerade bidrag om alla ämnen inom detta område.
I år kommer tidskriften dessutom att ha en särskild avdelning med temat Den litterära översättningens teori och praktik“.

 


 

CfP – CSS Conference 2022: Nordic humour in the world; 24–27 August, Lund and Copenhagen

More information in Swedish and English

 


 

Petition: Bevar undervisningen i dansk sprog og kultur i udlandet: Bevar Lektoratsordningen.

Den Link zur Petition finden Sie hier.