Fachverband
Skandinavistik


Stellenangebote

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Stellenangebote. Wenn auch Sie ein Stellenangebot haben, kontaktieren Sie uns gerne per Email.

Besuchen Sie ebenfalls die Homepage der IWCSS für weitere Stellenangebote.

Universitätsassistent_in ("prae doc") am Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft

Universität Wien
Besetzung zum: 01.04.2018
Bewerbungsfrist: 07.03.2018
Kontaktperson: Antje Wischmann (antje.wischmann@univie.ac.at)

Die Wiener Abteilung für Skandinavistik des Instituts für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft bietet ein reiches Lehrangebot in den Fachbereichen Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Mediävistik. Der Lehrstuhl für skandinavistische Literatur- und Kulturwissenschaft legt großen Wert auf Phänomene der skandinavischen Gegenwartsliteratur und auf die gesellschaftliche Relevanz der Forschungsgegenstände und Fragestellungen. Das Thema Mobilität stellt einen interdisziplinären Schwerpunkt dar. Die Kooperationen mit skandinavistischen Institutionen im deutschsprachigen und skandinavischen Raum sind gut ausgebaut.

Nähere Informationen gibt es hier.


3 stipendiatstillingar ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Universität Bergen
Besetzung zum: 01.10.2018
Bewerbungsfrist: 21.03.2018
Kontaktperson: Jens Eike Schnall (Eike.Schnall@uib.no)

Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig inntil tre stillingar som stipendiat innanfor alle fag og disiplinar ved instituttet: lingvistiske fag (allmenn lingvistikk, datalingvistikk), allmenn litteraturvitskap, digital kultur, klassiske fag (gresk, latin), kunsthistorie, nordisk litteraturvitskap, nordisk fagdidaktikk, nordisk språkvitskap, norsk som andrespråk, norrøn filologi og teatervitskap. Stillingane er for ein åremålsperiode på fire år med planlagd start 1. oktober 2018.

Søkjarar må beskrive eit prosjekt som plasserer seg innanfor eit av dei aktuelle fagområda ved instituttet. Det skal gå fram av søknaden kven som har stadfesta å kunne vere hovudrettleiar for prosjektet. Han eller ho må vere fast tilsett ved LLE.

Stipendiatstillingar har som hovudmål å leie fram til ein ph.d.-grad, som kvalifiserer for sjølvstendig forskingsverksemd og for anna arbeid i samfunnet som krev særleg kompetanse. Dei som vert tilsette, vert tekne opp på UiB sitt forskarutdanningsprogram, som har ei tidsramme på 3 år. Det er ein føresetnad at dei fyller krava for opptak.

Nähere Informationen gibt es hier.


Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitskap

Universität Bergen
Bewerbungsfrist: 01.03.2018
Kontaktperson: Johan Myking (johan.myking@uib.no)

Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i nordisk litteraturvitskap.

Arbeidsområdet for den som vert tilsett, omfattar forsking, rettleiing og undervisning i nordisk litteraturvitskap frå norrøn tid og til i dag, og på felt der nordisk litteraturvitskap samarbeider med andre disiplinar.

Den som vert tilsett skal ta del i undervisning, rettleiing og eksamensarbeid for studentar på alle nivå og i alle dei programma der nordisk litteraturvitskap inngår. På grunnivået må han eller ho vere budd på å undervise i heile den breidda som disiplinen spenner om. På høgre nivå vil det i større utstrekning vere rom for at den tilsette underviser mest på felt der han eller ho har særleg kompetanse. Ein del av arbeidet skal nyttast til å rettleie studentar på masternivå og doktorgradsnivå.

Den som tek til i stillinga, har rett og plikt til å drive forsking innanfor sitt fagområde og sine faglege spesialitetar. Han eller ho vil òg få ulike fagleg-administrative oppgåver. Ved fakultetet og instituttet legg ein vekt på vilje og evne til å drive fagleg formidling og delta i aktuell samfunnsdebatt om faglege tema.

Nähere Informationen gibt es hier.


Doctoral Research Fellowship in Scandinavian Literature

Universität Oslo
Bewerbungsfrist: 11.03.2018
Kontaktperson: Elisabeth Oxfeldt (elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no)

The position is tied to the research group Nordic Literary Studies in Flux. This group is currently working on several research projects connected by a joint interest in cultural encounters and their effect on Nordic identities. Questions of identity are explored from diachronic as well as synchronic perspectives.

Applicants are expected to carry out research that connects with one (or more) of the projects. For more information regarding the specific research projects, contact the principle investigator of a project you find relevant (or contact any participant/member of Nordic Literary Studies in Flux).

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join Nordic Literary Studies in Flux and contribute to its development.

Nähere Informationen gibt es hier.

One Doctoral Studentship in History in the research program Reimagining Norden in an Evolving World

Södertörns högskola Stockholm
Besetzung zum: 01.09.2018
Bewerbungsfrist: 15.02.2018
Kontaktperson: Norbert Götz (norbert.gotz@sh.se)

Södertörn University welcomes PhD proposals in History to be carried out within the international multi-sited and interdisciplinary PhD programme connected to “Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW): An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach”.

History at Södertörn University is a research oriented discipline, with focuses on twentieth century and political history, gender and intercultural issues, and the Baltic Sea region and Eastern Europe. We are an active cooperation partner of the Swedish National Graduate School in Historical Studies and the international research training network Association for Political History.

Doctoral studies in History at Södertörn University are conducted within the interdisciplinary academic platform provided by the research area Historical Studies, which includes also the disciplines History of Ideas, Ethnology, Archaeology, and the Study of Religions. Currently there are around 15 doctoral candidates linked to the area.

Nähere Informationen gibt es hier.


One Doctoral Studentship in Gender Studies in the research program Reimagining Norden in an Evolving World

Södertörns högskola Stockholm
Besetzung zum: 01.09.2018
Bewerbungsfrist: 15.02.2018
Kontaktperson: Ulla Manns (ulla.manns@sh.se)

Södertörn University welcomes PhD proposals in History to be carried out within the international multi-sited and interdisciplinary PhD programme connected to “Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW): An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach”.

Doctoral studies at the Subject of Gender Studies is part of the research area Critical and Cultural Theory, which consists of seven disciplines in the Humanities. The research within this area is focused upon critically motivated studies of cultural artifacts and human practices from a humanities perspective.

Gender Studies at Södertörn University is an expansive, internationally well-connected field of research and teaching which seeks to advance new forms of interdisciplinary knowledge. Our research focus is on developing feminist theory and methods, as well as on critical cultural studies of power in relation to contemporary and historical formations of gender. Gender Studies offers interdisciplinary perspectives on the formation and transformation of gender and its intersections with other power structures, such as race, sexuality, class, and nationality, as well as science, technology, and nature. We are interested in how such intersections become meaningful and materialize in various historical, geographical, political, social, and cultural contexts.

Nähere Informationen gibt es hier.Laufende StellenangebotePraktikum

Kopenhagen
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend

Die Deutsch-Dänische Handelskammer (DDHK) bietet Studenten aus Deutschland die Möglichkeit ein Auslandspraktikum im Zentrum Kopenhagens zu absolvieren.

Nähere Informationen gibt es hier.


 

Nach oben